Har du prøvet at sammenligne din institution i Statens Benchmarkdatabase?

28-02-2018
Digitale løsninger

Statens Benchmarkdatabase er en fællesstatslig benchmarkingplatform, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed for de statslige institutioner. Formålet med databasen er at bidrage til enkel og værdiskabende styring i staten ved at gøre det muligt for statens institutioner at sammenligne sig på 27 forskellige nøgletal. Et skridt på vejen til en mere effektiv opgaveløsning eller større medarbejdertilfredshed i sin egen institution kan være at blive bevidst om andre institutioner med lignende opgaver og rammer, hvis nøgletal er bedre.

Brugerundersøgelse: Mest mulig værdi for brugerne

I efteråret 2017 gennemførte Moderniseringsstyrelsen en brugerundersøgelse af Statens Benchmarkdatabase. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvordan Benchmarkdatabasen skaber mest mulig værdi for brugerne. I 2018 implementerer Moderniseringsstyrelsen en række anbefalinger til en forbedret Benchmarkdatabase, som bygger på brugernes svar i brugerundersøgelsen. Et af de første tiltag er en styrket kommunikation om brugernes muligheder i databasen. Derfor laver Moderniseringsstyrelsen nu et nyhedsbrev om Statens Benchmarkdatabase.


Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt i et fakta-ark format, hvor brugerne hurtigt kan blive inspireret af, hvordan nøgletallene kan anvendes aktivt til ledelsesinformation og derudover blive klogere på data- og beregningsgrundlaget i databasen. Du kan læse mere om tværstatslig benchmarking på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Vi hører gerne fra dig, hvis du ligger inde med et godt eksempel på, hvordan I bruger Statens Benchmarkdatabase i din institution.

Læs mere om tværstatslig benchmarking