Tillids- og resultatorienteret kultur

Tillids- og resultatorienteret kultur er forudsætningen for, at alle i institutionen trækker i samme retning og bidrager bedst muligt til at løse institutionens kerneopgaver.

Fokus på rammerne omkring arbejdsmiljø, -vilkår og medarbejdernes motivation er en vigtig forudsætning for at skabe gode offentlige arbejdspladser og skabe de bedste resultater for borgere og brugere.

Gennem tillidsbaserede rammer styrkes samarbejde, arbejdsglæde, læring, engagement og innovationskraft i institutionen. En klar forventningsafstemning om roller, ansvar og mandater i opgaveløsningen og et fælles fokus på resultatskabelsen sikrer fællesskabsfølelse og øger værdiskabelsen af arbejdsindsatsen.

Topledere og fagchefer skal gennem deres adfærd udvise tillid og troværdighed, og være transparente i deres kommunikation. Der skal tænkes aktivt i at involvere og sparre med medarbejdere (også på tværs) og med centrale interessenter.