Strategisk styring

Strategisk styring er med til at sikre, at de offentlige institutioner er effektive og leverer resultater til gavn for borgere og virksomheder. I staten udmøntes den strategiske styring blandt andet i mål- og resultatplaner.

Hvad er strategisk styring?

Strategisk styring handler om, at ledelsen fastsætter retningen for de strategisk vigtigste opgaver og skaber sammenhæng mellem politiske målsætninger og effektiv opgavevaretagelse. God strategisk styring er et kontinuerligt ledelsesarbejde, hvor I som institution løbende forbedrer og tilpasser styringen, så I kan levere de ønskede resultater.

Økonomistyrelsen anbefaler, at strategien udmøntes i en mål- og resultatplan, som er et strategisk styringsdokument mellem departement og styrelse. Din institution kan herudover have andre strategier, der understøtter virksomhedsstyringen som f.eks. strategier for sygefravær, IT-sikkerhed, værdigrundlag osv.