Erfaringer om enkel og værdiskabende styring og ledelse på tværs af sektorer

Hver dag indhentes i den offentlige sektor erfaringer med at organisere og tilrettelægge offentlige institutioner og indsatser, så de bedst muligt kan levere de tilbud og serviceydelser til borgere, virksomheder og brugere, som de er sat i verden for at levere.

Disse erfaringer kan være til gavn ikke bare for den enkelte institution, men for andre lignende institutioner.

På denne side fremgår en række erfaringer – store som små – fra alle dele af den offentlige sektor. Erfaringerne er indsamlet til videndeling og inspiration.