Værktøjer til effektiv styring af driften

En effektiv styring af driften muliggør bedre udnyttelse af ressourcerne og er med til at optimere den faglige styring af kerneopgaverne.

Hvad betyder effektiv styring af driften?

En effektiv styring af driften er en ledelses- og styringsmæssige disciplin, som sikrer, at din institution leverer optimalt på de kerneopgaver, som I er sat i verden for at udføre.

For at kunne styre jeres drift effektivt, er det vigtigt at foretage bevidste valg i forhold til planlægning, opfølgning og forbedring af jeres opgaveløsning. Derudover er det vigtigt at tænke processer, kompetencer, ressourceanvendelse, strategiske sigtelinjer mv. sammen, når du skal sikre en effektiv styring af driften.

Hvordan arbejder du med effektiv styring af driften?

En effektiv styring af driften er relevant for alle opgavetyper, men tilgangen vil være forskellig alt efter, hvilken type kerneopgave I udfører, eller hvilke udfordringer I står overfor.

Hvis I fx udfører tilsyn eller anden form for sagsbehandling, kan det være, at I har brug for kunne følge jeres driftsopgaver tæt og blive bedre til at planlægge dem i forhold til de ressourcer, som I har til rådighed. Her kan tavlestyring være et styringsværktøj, der kan hjælpe med at give jer det nødvendige overblik.

Læs mere om tavlestyring

Hvis I løbende skal levere bedre kvalitet med de samme ressourcer, er det vigtigt, at du har viden om dine omkostninger og produktivitet. Den viden kan du opnå gennem en aktivitetsbaseret styringsmodel.

Læs mere om aktivitets- og ressourcestyring

Viden om produktion, strategi, tids- og ressourceanvendelse er ligeledes en forudsætning for at bedrive en effektiv styring af driften. Den viden kan du opnå gennem sammenhængende ledelsesinformation.

Læs mere om ledelsesinformation og hvordan du opnår det