Effektiv drift

En effektiv drift i offentlige institutioner sikrer den rette balance mellem resultatskabelse for borgere/brugere og ressourceforbruget, således at værdiskabelsen maksimeres.

Styring af driften er en vigtig opgave for både topledelse og fagchefer. Det er i den daglige drift, at værdiskabelsen sker. Ledelsen skal kontinuerligt sikre størst mulige faglige resultater for borgere og brugere for de ressourcer, der er stillet til rådighed og agere konstruktivt under de givne rammer.

Effektiv drift opnås gennem fokus på fremdrift i og kvalitet af de faglige opgaver, en optimal personalesammensætning tilpasset de aktuelle opgaver og fokus på behovet for kompetenceudvikling for en holdbar langsigtet opgavevaretagelse.

Opgaveløsningen tilrettelægges på daglig basis med den rette balance mellem fordybelse i fagligheden og fremdrift i opgaveløsningen. Tilrettelæggelsen af opgaverne vurderes og tilpasses med jævne mellemrum for at sikre en løbende optimering og kvalitetsudvikling. Dette gerne i samskabelse med borgere og brugere.

Stabsfunktioner har en central opgave i at understøtte driftsstyring ved at udvikle og stille data og redskaber til rådighed for topledelse og fagchefer. Data og redskaber skal understøtte, at der er tilstrækkelig viden og metodekendskab til, at der centralt og lokalt kan ske løbende nødvendige prioriteringer og korrigerende handlinger.