Ledelsesinformation skaber et solidt styringsgrundlag

Ledelsesinformation er med til at sikre, at ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, så de kan prioritere mellem opgaver og anvende ressourcerne, der hvor de skaber størst effekt.

Hvad er ledelsesinformation?

Ledelsesinformation er løbende rapportering om din institutions forhold og fremdrift, som muliggør, at ledelsen på alle niveauer kan træffe rettidige beslutninger på et oplyst grundlag. Ved at understøtte ledelsens opfølgning på strategi, økonomi, personalemæssige forhold og faglige aktiviteter bidrager ledelsesinformation til, at din institution kan levere effektivt på kerneopgaverne.