Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Enkel og værdiskabende styring og ledelse er en helhedsorienteret styringstilgang, som giver et bud på, hvordan styringen af offentlige institutioner skaber mest mulig værdi for borgere, brugere og virksomheder.

Gennem mere enkel og værdiskabende styring og ledelse i den offentlige sektor skal unødigt bureaukrati fjernes for at give mere tid til at levere velfærdsydelser til borgere og brugere. Enkel og værdiskabende styring og ledelse består af 5 vigtige elementer i styringen af offentlige institutioner. Styringen bliver værdiskabende, når de 5 elementer hænger sammen og understøtter hinanden, dvs. at den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring sammen med en datainformeret beslutningsstøtte understøtter ledelsen i at bedrive den styring, der er nødvendig for de givne ressourcer og rammer.

Enkelthed i styringen betyder, at du skal finde den rette balance i din styringsmodel, så du hverken bedriver over- eller understyring. Overstyring ved fx at have for mange mål og indikatorer at styre efter og følge op på. Understyring ved fx ikke at styre efter en klar strategiske retning eller have øje for værdiskabelsen i opgaveløsningen (driften) eller kompetencebehovet hos dine medarbejdere.

Erfaringer på tværs af sektorer

Læs om erfaringer på tværs af sektorer her