Tradition for fælles løsninger

I staten er der lang tradition for fælles løsninger. Læs mere om udvalgte fælles løsninger i boksen nederst på siden.

I 1990’erne blev det første fælles-statslige system implementeret. Efterfølgende er der oprettet flere fællesstatslige løsninger inden for flere af statens driftsområder, herunder yderligere systemunderstøttelse med en række systemer som fx Navision Stat, ISOLA, RejsUd og Statens eRekruttering.

Fælles løsninger gør sig ikke kun gældende i staten, men også på tværs af den offentlige sektor, herunder fx Udbetaling Danmark og SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice).

Du kan læse mere om udvalgte fælles løsninger i staten ved at klikke på institutionerne i boksen "En lang historie for fælles løsninger i staten".