FGU-institutionerne anvender en række af statens fællesadministrative løsninger

Finansministeriets koncern har i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de forberedende grunduddannelser (FGU) implementeret en række af statens fælles løsninger på 27 FGU-institutioner. Løsningerne understøtter en sikker og effektiv administration.

Beslutning om fælles løsninger på FGU

Den tidligere regering besluttede efter forelæggelse for aftalekredsen, at FGU-institutionerne skal omfattes af en række af de fællesstatslige løsninger, men også kan vælge til og fra på enkelte områder.

Det drejer sig om brugen af Økonomistyrelsen administrative økonomi- og lønsystemer samt centrale indkøbsaftaler, ligesom etableringen af basal it-drift fra Statens It og leveringen af løn- og regnskabsydelser fra Statens Administration.

Se nærmere i den efterfølgende boks.