Økonomistyrelsens datastrategi

Økonomistyrelsen driver en række systemer og data, der understøtter enkel og værdiskabende styring, drift og udvikling hos vores kunder i staten. Vi ønsker at hjælpe vores kollegaer med at træffe gode beslutninger, der er baseret på tilgængelige og sammenhængende data. Vores datastrategi sætter retningen.

I Økonomistyrelsen har vi fokus på at sikre, at de data, vi administrerer, er tilgængelige og anvendelige for de statslige og selvejende institutioner og vore egne analytikere. Vores datastrategi bygger derfor på de behov, som brugerne – både de interne og de eksterne – har peget på. Behov og muligheder for dataanvendelse ændres imidlertid hastigt. For os er det derfor vigtigt at have en strategi, der hurtigt kan effektueres. Vi forventer derfor at have strategien implementeret ved udgangen af 2020. 

Vi tager afsæt i et komplekst datalandskab

Økonomistyrelsen udvikler, drifter og servicerer en række systemer og da-ta, der understøtter både enkel og værdiskabende styring og driften i de statslige og selvejende institutioner. Vores datastrategi tager afsæt i et komplekst data-landskab af fællesadministrative data, som i høj grad er produceret i de systemer, som vi stiller til rådighed for at understøtte statens administrative driftsproces-ser. Det kan være data vedrørende indkøb, budget, regnskaber, rejseudgifter, løn, fravær, etc. Med nye digitale services på vej, vil det på sigt også omfatte data om fx. tidsregistrering og ansættelsesvilkår.

Se visualiseringen af Økonomistyrelsens datalandskab her.

Datastrategien har både et internt og eksternt fokus

Med datastrategien ønsker vi at styrke anvendelsen af data i både de statslige og selvejende institutioner samt internt i Økonomistyrelsen. Vores ambitiøse målsætning er, at udstillingen af vore data skal være sammenhængende og troværdig. Til det formål har datastrategien tre delmål:

  • At styrke vores arbejde med at udstille data fra de fællesadministrative systemer og understøtte anvendelsen af disse for statens institutioner
  • At sætte retning og ambition for, hvordan Økonomistyrelsen forbedrer og øger anvendelsen af fællesadministrative data i styrelsens egne analyser og driftsprocesser
  • At understøtte statslige institutioner i arbejdet med i højere grad at træffe datadrevne beslutninger, der bidrager til effektiv drift, øget kvalitet og mere robusthed i opgaveløsningen

Vore brugere har hjulpet os med at identificere en række udfordringer i forbindelse med anvendelsen af vore data. Derfor har vi i datastrategien opstillet 11 konkrete tiltag, som skal imødekomme udfordringerne og sikre forbedret datakvalitet og analysegrundlag, bredere udnyttelse af data til analyser og automatiseringer samt stærkere organisering, kompetencer og videndeling.

Som bruger af vores systemer og data, vil du bl.a. kunne finde en ny analytikerhåndbog her på hjemmesiden primo 2020. Analytikerhåndbogen vil give overblik over de tilgængelige datasæt samt deres analytiske anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Vi ønsker yderligere videndeling og inddragelse

I første kvartal 2020 tager vi på besøg hos interesserede ministerier og styrelser. Her vil vi præsentere vores datastrategi, gå i dybden med datastrategiens tiltag og vores øvrige s arbejdemed datadagsordenen. Er du interesseret i at høre mere herom eller om datastrategien generelt kan du kontakte os på