Vores pejlemærker

Økonomistyrelsen arbejder for at skabe velfungerende arbejdspladser for de offentligt ansatte.

Kursen er klar: De offentlige organisationer og institutioner skal fokusere deres tid og ressourcer på kerneopgaverne og på at yde en god service til borgerne og virksomhederne.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan Økonomistyrelsen arbejder med fokus på vores strategiske pejlemærker og vores daglige arbejde med at skabe en bedre offentlig sektor.

Læs mere her

""

Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Vi rådgiver og inspirerer til en enkel og helhedsorienteret styring og ledelse. Det har til formål at mindske unødig bureaukrati og skabe værdi for brugere, borgere og virksomheder. 

Læs mere og find inspiration til mere enkel og værdiskabende styringspraksis

""

Drivkraft bag fælles løsninger

Vi udvikler og udbreder fælles løsninger for at understøtte fælles bedste praksis for ensartede opgaver, frigøre tid til kerneopgaverne og skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. 

Læs mere om vores arbejde med at udbrede og etablere fælles løsninger

""

Analytisk kraftcenter

Vi driver dybdegående analyser og faciliterer vidensdeling inden for dataområdet, så offentlige ledere står på et velfunderet beslutningsgrundlag.

Læs mere og find inspiration til hvordan, der arbejdes datadrevet i det offentlige

""

En stærk implementeringsorganisation

Initiativer skaber først værdi for virksomheder og borgere, når de er succesfuldt implementeret. Vi samarbejder og lytter til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

Læs mere om hvilke implementeringsprojekter vi er i gang med

Nyheder om kerneopgaverne