God praksis

God rekrutteringspraksis er en del af Statens eRekruttering.

God rekrutteringspraksis

Pjecen "God praksis" har dels til formål at inspirere til endnu mere kvalitet i rekrutteringsprocessen, dels at gøre det tydeligt, hvor I kan spare tid ved at bruge rekrutteringsløsningen sammenlignet med en manuel proces. 

Pjecen giver vejledning i: 

  • Overvejelser og aktiviteter før tilslutning til Statens eRekruttering.
  • Anvendelse af Statens eRekruttering.
  • Tværgående funktionaliteter, der understøtter jeres processer.

Alt sammen skal det være med til at give rekrutteringsprocessen et kvalitetsløft til glæde for jer og de, som søger job hos jer.

Hent pjecen 'God praksis' (pdf)

Til analyse af de nuværende og fremtidige rekrutteringsprocesser kan følgende to skemaer anvendes til inspiration.

Skema til analyse af nuværende rekrutteringsproces.xls

Skema til beskrivelse af fremtidig rekrutteringsproces.xls