Sådan forbereder I jer

Anbefalinger til forberedelse i institutionen inden en implementering.

I god tid før implementeringen modtager I en vejledning, der beskriver, hvilke forberedende aktiviteter I selv skal igennem, før I kan få løsningen implementeret. I bliver også inviteret til et informationsmøde, hvor I blandt andet får en demonstration af løsningen og lejlighed til at stille spørgsmål. 

Efter mødet skal I udfylde og indsende et bestillingsnotat, men allerede nu kan I med fordel begynde at forberede jer, og sikre, at jeres institution har:

  • Informeret jeres webansvarlige. Statens eRekruttering er en webbaseret løsning, som hostes og driftes af leverandøren, men løsningen skal sættes op, så den kan tilgås af jeres brugere og ansøgere fra jeres hjemmeside og intranet.
  • Identificeret og informeret jeres kommende brugere af løsningen. 
  • Overblik over jeres egen organisation, så I ved, hvilke afdelinger I skal oprette i rekrutteringsløsningen.
  • Gennemgået jeres hjemmeside/intranet og besluttet, hvor I ønsker de nye jobsider placeret. De korrekte URL'er, der skal lægges ind, får I tilsendt, når I har udfyldt og indsendt bestillingsnotatet.
  • Overvejet, hvordan I ønsker at fremstå. Som en del af statens eRekruttering får I mulighed for at "brande" jeres arbejdsplads med fx billeder og logo på de jobsider, der møder ansøgere. Hvis I har brug for at opdatere fx jeres billedarkiv, skal I sætte aktiviteter i gang i den retning allerede nu.
  • Undersøg opsigelsesvarsel på etc. eksisterende rekrutteringssystem.

Hent klargøringsvejledningen til institutioner der ønsker at benytte Statens eRekruttering her (docx)