Installation og drift

Her beskrives, hvorledes en tilslutning til Statens eRekruttering foregår, og hvilke forberedelser der skal udføres inden en egentlig tilslutning.

Afsnittet beskriver også, hvordan man forholder sig, hvis der er spørgsmål til systemet.