Tips og Tricks til RejsUd

Find hjælp under ofte stillede spørgsmål og svar.

For at anvende IndFak og RejsUd, skal følgende minimumskrav være opfyldt:

Browser

  • Internet Explorer 11
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome for Windows.

Miracle anbefaler at benytte Edge eller Google Chrome som browser for at få afviklet applikationen hurtigere, idet Internet Explorer ikke er så effektiv i forbindelse med Java-script afvikling, som de nyere browsere.

Hardware ressourcer

  • Min 4 Logical CPU’s
  • Min 4 GB Ram

Excel

  • Microsoft Office 2016
  • Microsoft Office 2013 SP1
  • Microsoft Office 2010 SP2
  • Microsoft Office 365

Ja. I Administrationsdelen er der på brugerens stamkort mulighed for at sætte en eller flere stedfortrædere op. Brugeren selv kan opsætte stedfortræder via Min profil.

Sådan virker og opsættes stedfortræderfunktionen (pdf)

Du klikker på Fakturaikonet. Under hovedmenuen kan du finde boksen Mine indstillinger. Vælg fanen Varsling. Bemærk, at du med fordel kan vælge et andet tidspunkt end kl. 08.00, da der er mange opsætninger med dette klokkeslæt.

Det lille ikon ud for nogle brugere betyder, at brugeren er oprettet på et højere niveau, end det niveau du er logget ind på. Der vil dog ikke være et ikon, hvis brugeren har valgt det niveau, som du logget ind på, som sin Login organisation.

Ofte er årsagen at et BrugerId ikke indeholder et @. BrugerId skal altid indeholde et @ for at blive synkroniseret over i RejsUd-delen. Du skal inaktivere den forkerte bruger ved at fjerne hak i ”Aktiv”. Herefter må du oprette brugeren på ny, hvor BrugerId = e-mailadresse.

Ny: Transaktionen er ikke distribueret til en bruger.

Mine korttransaktioner: Transaktionen ligger hos brugeren, men er endnu ikke tilknyttet en afregning.

Specificeret: Brugeren har tilknyttet transaktionen til en afregning.

Til behandling: Afregningen med transaktion er i flow.

Godkendt: Afregning med transaktionen er godkendt og overført til Navision Stat.

Afvist: Bruger har returneret en transaktion.

Tilbagekaldt: Regnskab har tilbagekaldt en transaktion, som har været distribueret til en bruger.

Opdelt: Benyttes ikke endnu.

Import mislykkede: Benyttes ikke hos MODST.

Arkiveret: betyder at en transaktion er arkiveret (bruges for de af vores kunder, som vil lave manuel afstemning)

Godkendt: ændres til Færdigbehandlet

Mine korttransaktioner: ændres til Til specificering

Det betyder at Omkostningstypen er slettet. Men da omkostningstypen har været anvendt vil den automatiske kontering forblive i listen - i kursiv. Hvis Omkostningstypen ikke havde været anvendt tidligere, ville den automatiske kontering været blevet slettet helt.

Det er enten afregninger, som er afvist i Navision eller afregninger der er forsøgt overført (ved godkend) - men hvor der mangler data. Årsagen kan ses ved at klikke på den enkelte afregningslinje. Hvis du ikke kan se fejlen, skal du overføre afregningen manuelt. I næste skærmbillede vil du se en valideringsfejl, som kommentar på linjen.

Ja, de afledte værdier fra Alias kan låses ved leverandørens opsætning af RejsUd systemet.

Omkontering kan gøres i Navision. For SAM-kunder gøres dette via DDI, hvis ikke andet er aftalt.

En godkender kan altid trykke Godkend. Afregningen vil få status "kræver yderligere godkendelse". Herefter bliver afregningen sendt videre til næste godkender i kontorhierarkiet. Afregningen vil først blive overført til Navision, når en - eller flere godkendere med prokura har godkendt.

Man skal ALTID klikke på hele linen og IKKE det runde ikon. Derefter skal man markerer en eller alle linjer man ønsker at godkende og så har man godkendelsesknappen.

Billeder af kvitteringer skal tages med kontrast i baggrunden, så der skabes en synlig ramme om kvitteringen.

IndFak/RejsUd kan tilgås i følgende standardbrowsere: - Internet Explorer 10+ (Windows) og Safari 7.0+ (Mac). Chrome og Mozilla Firefox kan ikke benyttes, da disse browsere ikke understøtter plugin'et: Silverlight.

Du kan uden problemer slette dine browserdata.

Det vil i mange tilfælde være løsningen på at websider ikke vises korrekt eller vises med fejlmeddelelser, der ikke forsvinder.

Se hvordan du gør det:

Internet Explorer:
Browser-løsninger (pdf)

Google Chrome:
Slet browser historik

Når du benytter "Glemt adgangskode"-funktionen så skal du være sikker på, at du har tastet dit brugernavn korrekt.
Brugernavnet vil være i mail-format (sandsynligvis din mailadresse).

Kontakt lokal administrator hos jer, hvis du stadig ikke modtager en mail til skift af adgangskode.

Nye forslag

Hvis du tidligere har fået et svar, som du tænker, at andre kan have glæde af, eller du omvendt har et spørgsmål, hvor du tænker, at besvarelsen kunne have generel interesse, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport, for en visning under Tips og Tricks for Rejser og udlæg.