Kom godt i gang

 

Hvis du har interesse i at få RejsUd, skal du kontakte Økonomistyrelsens implementeringsteam via Serviceportalen hos Statens Administration.

Her vil du også kunne stille spørgsmål til systemets funktionalitet, pris med mere. Prisen på RejsUd vil afspejle de reelle omkostninger i forbindelse med at udbyde systemet. Da RejsUd er en fælles statslig aftale, er det muligt at udbyde systemet til en fordelagtig pris i forhold til lignende produkter på markedet.

Implementeringsmodel

Implementeringsforløbet vil forløbe som følgende:

  1. Opstartsmøde vedr. implementeringen af RejsUd (2-3 timer). Målgruppen for mødet er den overordnede ansvarlige for RejsUd implementeringen, samt de personer som skal deltage på de tre implementeringsworkshops. 
  2. Opsætnings- og ændringsark til RejsUd og Navision Stat udarbejdes
  3. Opsætningsworkshop 1 (7 timer)
  4. Opsætningsworkshop 2 (7 timer)
  5. Opsætningsworkshop 3 (7 timer)
  6. Infomøde for ”ambassadør”, sekretær o.l. (2-3 timer)
  7. Idriftsættelse       

Vi forventer at hver institution deltager på de 3 opsætningsworkshops med 2-4 personer med følgende kompetencer:

  • Indgående kendskab til kontering og udgiftstyper
  • Indgående kendskab til administration og godkendelseshierarki (kontoropsætning) i IndFak

For de tre workshops er det desuden afgørende, at en af deltagerne er beslutningsdygtig i forhold til opsætning af systemet.

I forbindelse med implementeringen, stilles der et E-læringsværktøj til rådighed via Campus suppleret med en række vejledninger.