Brugervejledninger til RejsUd

Der er udarbejdet en del materiale, der kan hjælpe brugerne i RejsUd.
Herunder kan du se de forskellige muligheder der findes i øjeblikket, og som kan være en hjælp i brugen af det nye RejsUd. Siden er under løbende opdatering.

Administrationsmodul i IndFak & RejsUd

Administrationsmodulet i IndFak og RejsUd, er pr. d. 5. maj 2020 opdateret til en ny brugergrænseflade.

I har mulighed for, at orientere jer om ændringerne i nedenstående Release note.

Der er også mulighed for at se videopræsentationer af det nye modul.

Her vil følgende områder blive vist og gennemgået.

  • Brugere
  • Grupper
  • Organisationer
  • Dataadministration

Release Note - Ny Administration (pdf)

Videopræsentationer:

1. Introduktion (mp4)

2. Brugeroversigt (mp4)

3. Brugerdetaljer (mp4)

4. Gruppeadministration (mp4)

5. Organisationsadministration (mp4)

6. Dataadministration (mp4)

 

E-læring til RejsUd (Campus)

Bemærk; der kan være tilføjet ny funktionalitet samt foretaget ændringer i brugergrænsefladen

Der er udviklet forskellige e-læringskurser til forskellige målgrupper: Brugere, godkendere og sekretærer, kontrollanter og administratorer. Alle kurser er udviklet med formålet om at sende brugerne godt fra start og give en grundlæggende forståelse for relevante arbejdsopgaver i forbindelse med en rejseafregning.

Kurserne kan findes i Campus ved at indtaste RejsUd i søgefeltet.

Gå direkte til Campus log-in side:

Har du ikke adgang til Campus endnu, kan du nemt selv oprette en bruger. Vælg Offentligt ansat og følg vejledningen på skærmen.

Videoer om RejsUd

Disse 3 videoer giver en hurtigt introduktion til RejsUd. Du behøver ikke at være logget på Campus, for at se disse.

Huskesedler/vejledninger til RejsUd

Bemærk; Udvalgte Vejledninger er under opdatering til nyeste brugergrænseflade og frigives i næmeste fremtid.

Herunder finder du forskellige vejledninger, der kan være til hjælp ved brugen af RejsUd. Vejledningerne er opdelt efter de forskellige roller der findes i RejsUd.

Den Rejsende

Sekretær

Kontrollant

Godkender

Organisations Kontrollant og Fordeler

Administrator-huskesedler/vejledninger vedrørende opsætning af RejsUd

Herunder findes vejledninger der vedrører diverse opsætninger i RejsUd. Vejledningerne henvender sig til de lokale System administratorer.

System administrator 

Flowdiagram

Flowdiagram RejsUd (pdf)

Hjælp direkte i systemet

RejsUd er udformet med en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet. Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet.

Opfølgning og revision

RejsUd og indberetning til SKAT

Her finder du en vejledning, der beskriver håndteringen af fejlede indberetninger til SKAT.

Vejledning til at få et overblik over fejlede indberetninger til SKAT (pdf)

Best Practice for rejseadministration i staten