Brugervejledninger til ISOLA

ISOLA er ret enkelt at anvende, og du behøver ikke megen øvelse for at kunne finde rundt. Der er dog hjælp at hente flere steder.

Specifik hjælp og information om de enkelte statistikker og udtræk finder du inde i ISOLA på enkelte statistiksider (kontekstsafhængig hjælp). Under menuen Hjælp i øverste højre hjørne i ISOLA kan du vælge at se information om statistikken, datagrundlag og beregningsmetoder. 

ISOLAs datagrundlag og metoder

Da ISOLA præsenterer statistikker frem for direkte rapportering på faktiske registreringer, så er det vigtigt at forstå datagrundlagene og beregningsmetoderne.

Tallene i ISOLA er tilpasset for bedst muligt at kunne bruges til den centrale og sammenlignende analyse og ledelsesinformation. Selv om visse af ISOLAs statistikker kan foldes ud til et meget detaljeret niveau, så er de ikke altid ubetinget velegnede til den lokale og personnære rapportering. ISOLAs fokus ligger i højere grad på de overordnede statistikker efter metoder, der muliggør sammenlignelighed på tværs af institutioner i staten, på tværs af personalegrupper og på tværs af perioder.

Du vil derfor kunne opleve, at ISOLAs statistikgrundlag i visse tilfælde afviger i forhold til kildesystemerne (lønanvisningssystemer, tidsregistreringssystemer med videre), både med hensyn til specifikke registreringer og med hensyn til metoder eller kategorisering. Dette er således ikke en nødvendigvis udtryk for fejl, hverken i kildesystemet eller ISOLA, men oftest et udtryk for at tallene er behandlet for at opnå de bedst mulige forudsætninger for overordnede analyser og tværgående sammenligning.

Brugervejledninger om ISOLAs datagrundlag

Hent overordnede vejledninger til de to store datagrundlag i ISOLA for henholdsvis løn- og personalestatistikker og fraværsstatistikker:

Hent vejledning om ISOLA standardgrundlag (pdf)

Hent vejledning om ISOLA fraværsgrundlag (pdf)