Personalestatistik med ISOLA

ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for bl.a. lønstyring, lokale lønforhandlinger og ledelsesinformation i statslige institutioner.

Statistik om løn og fravær

Ministerier, styrelser og andre statslige institutioner bruger ISOLA til at trække statistik om en lang række lønoplysninger og personalefordelinger, både for egne medarbejdere og på tværs af alle statslige virksomheder.

ISOLA er et brugervenligt web-værktøj, som du kan bruge til både lokale og tværgående analyser om blandt andet:

  • Gennemsnitslønninger, herunder også ligelønsstatistik og lønspredningsanalyse
  • Analyse af løntillæg og lokal løndannelse
  • Lønbåndsanalyse til benchmarking af cheflønninger i forhold til staten
  • Lønudviklingsanalyse, beregnet efter tre forskellige metoder
  • Fraværsanalyse af en række hovedfraværstyper med mulighed for flere beregningsprincipper
  • Analyse af afsluttede fraværshændelser og deres længder
  • Oversigter over ansatte i særlige beskæftigelsesordninger
  • Beregning af personaleomsætning til analyse af mobilitet og personalebevægelser på større områder

De fleste statistikker kan fordeles og afgrænses på statslige områder, virksomheder, personalegrupper, ansættelsestrin, demografi og/eller lokale registreringsrammer (SLS-segmenter). Derudover har du mulighed for at trække de bagvedliggende oplysninger ud på et detaljeret niveau for ansatte på dit eget område. Du kan herefter lave dine egne analyser i Excel.

HRmeter

I værktøjet HRmeter kan du abonnere på en række af ISOLAs statistikker. Du kan sammensætte en rapport bestående af en række nøgletal baseret på ISOLAs statistikker, og du vil herefter automatisk få en opdateret rapport tilsendt kvartalsvist, når der er nye tal. Rapporten sendes som pdf-fil til din email-adresse. 

Hent eksempel på en HRmeter-rapport (pdf)

HRmeter-rapporterne er oplagte at bruge til generel orientering om egne medarbejdere, eller som del af en rapportingspakke til ledelsen.

Du har ikke helt så mange muligheder for at tilpasse og afgrænse dine nøgletal i HRmeter, som du kan i ISOLA, men til gengæld er nøgletallene sat pænt op og sendes automatisk hvert kvartal.

Hvor kommer tallene fra?

Statistikgrundlagene stammer fra de faktiske registreringer i både lønanvisningssystemer og tidsregistreringssystemer. ISOLAs tal er bearbejdet således, at de viser repræsentative øjebliksbilleder af både løndannelse, fravær og personalesammensætning, og så de kan sammenlignes på tværs af områder, personalegrupper og tid.

Hvornår opdateres ISOLAs statistikker?

ISOLAs statistikker opdateres kvartalsvist. Da der ofte er tale om en større databehandling, før vi kan åbne for statistikkerne, kan vi ikke på forhånd give en fast dato for udgivelse. Vi forsøger dog at overholde følgende vejledende datoer:

 Kvartal

Løn- og personalestatistikker

Fraværsstatistikker

1. kvartal

15. april

1. juni

2. kvartal

1. juli

1. oktober

3. kvartal

1. oktober

1. december

4. kvartal

20. december

1. marts

 

Hvor kan jeg finde flere tal om løn og personale?

Hvis du blot søger enkle lønstatistikker for medarbejdere i staten, kan vi anbefale det offentligt tilgængelige værktøj Lønoverblik.dk. Det er enkelt at bruge og anvender samme datagrundlag og beregningsmetoder som ISOLAs lønstatistikker. 

Læs mere om Lønoverblik

Hvis din institution får anvist løn gennem SLS/HR-Løn, kan I anvende LDV for meget præcis og detaljeret rapportering på jeres løn, fravær med mere.