Kom godt i gang

Hvis du har interesse i at få Navision Stat, skal du kontakte Økonomistyrelsens implementeringsteam.

Kontakt Økonomistyrelsens implementeringsteam via Serviceportalen hos Statens Administration.

Her vil du også kunne stille spørgsmål til systemets funktionalitet, pris med mere. Prisen på Navision Stat vil afspejle de reelle omkostninger i forbindelse med at udbyde systemet. Da Navision er en fælles statslig aftale, er det muligt at udbyde systemet til en fordelagtig pris i forhold til lignende produkter på markedet.

Drift af Navision Stat

Statslige institutioner, serviceret af Statens Administration, får Navision Stat hostet hos Statens It. Øvrige statslige institutioners Navision Stat løsning hostes ligeledes hos Statens It, med mindre, der er udstedt dispensation.

Selvejende statslige kunder kan frit vælge mellem, at lade Navision Stat driften foretage under Økonomistyrelsens hosting-aftale med privat leverandør eller under egen aftale, herunder egen lokal drift.

Økonomistyrelsens hosting rammeaftale med privat leverandør

Økonomistyrelsen tilbyder en Navision Stat hosting rammeaftale - aktuelt ved KMD - for selvejende institutioner med flere. Denne aftale har følgende fordele:

  • Udbudsforpligtelsen er afløftet
  • Billig og stabil drift
  • Versionsopdateringer er inkluderet
  • Sikkerheden lever op til ISO 27001

For mere information om hostingdrift af Navision Stat henvises til Servicebeskrivelser

Leveringsaftale og anskaffelse af Navision Stat licens

Aftale om idriftsættelse af Navision Stat

Inden driftstart underskriver institutionen (sammen med departementet) og Økonomistyrelsen en leveringsaftale, der giver institutionen brugsret til Navision Stat.

Leveringsaftale

Såfremt en statslig institution ønsker at erhverve en Navision Stat licens, skal institutionen indgå en leveringsaftale med Økonomistyrelsen. I det tilfælde skal institutionen udskrive, underskrive og fremsende følgende dokumenter i 2 eksemplarer til Navision Stat udviklingsenheden i Økonomistyrelsen:

  • Model - Leveringsaftale
  • Bilag 7 - Opdateringsabonnement
  • Bilag 8 - Standard licensbetingelser

Alternativt kan de scannede bilag mailes til

Du finder samtlige bilag til aftalen herunder:

Model - Leveringsaftale (docx)
Funktionalitetsbeskrivelse - Bilag 1 (pdf)
Licensens dækningsomfang - Bilag 6 (pdf)
Opdateringsabonnement - Bilag 7 (pdf)
Standard licensbetingelser - Bilag 8 (pdf)

Bemærk at funktionalitetsbeskrivelsen er et dokument, der opdateres ved Økonomistyrelsens indkøb af større "klumper" af ny standard funktionalitet til Navision Stat.