Nyeste installationsvejledninger

Samling af nyeste installationsvejledninger, uanset om materialet blev opdateret ved seneste officielle release eller ej.

Oversigt over nyeste installationsvejledninger

I tilfælde af at en Navision Stat systemkomponent, med tilhørende installationsvejledning, IKKE opdateres ved seneste opdatering, har vi her samlet et overblik over de nyeste installationsvejledninger til alle komponenter, der indgår i Navision Stat 9.7 løsningen.

Citrix installationsvejledning (pdf) 09.12.14

For institutioner der får hostet Navision og/eller ØS LDV hos KMD, skal der installeres en Citrix-klient på den lokale pc for at få adgang.

Installation af Danske Bank WS_NS95.pdf

Anvendes for opsætning af integration mellem Navision Stat og Danske Bank via Danske Banks webservice for udveksling af betalingsdata, inkl. TLS 1.2 håndtering.

Opdatering af DB WS TLS1.2.pdf

For understøttelse af TLS 1.2 senest 13.11.2020 ved udveksling med Danske Bank via Danske Banks webservice.

For generel tilslutning til Digital Post følges beskrivelse på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

For tilslutning af Navision Stat 9.7 / 9.8 som afsendersystem på Digital Post administrationsportalen følges vejledningen Digital Post (NgDP) systemtilslutning for Navision Stat 9.8

For en opsætning af Digital Post invokeren, der binder Navision Stat sammen med Digital Post, benyttes vejledningen Digital Post Invoker (NgDP) - NS98 Installationsvejledning (vejledning i pdf er på vej)

For daglig anvendelsen af Digital Post integrationsfunktionaliteten i Navision Stat henvises til de vejledningen Dokumentafsendelse NS 9.2.pdf 

EFI invoker installationsvejledning NS9.6 (pdf)

Vejledningen følges for en opsætning af EFI webservice for integration mellem Navision Stat og SKAT's 'Et fælles Inddrivelsessystem', EFI. Bemærk at integrationen først kan opsættes, når der er indgået særskilt aftale med SKAT om en system-til-system integration.

GIS_webservice 90 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de webservices, der skal understøtte udveksling af data mellem NS7.1 (eller højere) og de lokale fagsystemer, hvor udvekslingen baseres på den generiske integrationssnitflade, GIS, via webservices.

GIS SFTP kommunikation mellem NS og INDFAK2 (NS7.0) (pdf)

Anvendes for opsætning af GIS integration imellem NS7.0 (eller højere) og INDFAK2 for udveksling af stamdata og transaktionsdata.

GIS Webservice, opgavekø og automatiseret filindlæsning NS7.1.pdf

Vejledningen følges for en korrekt NAS enabling af de NST'er, på NS7.1 (eller højere), der skal understøtte: automatiseret filindlæsning via GIS, WS via GIS og opgavekøer.
Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

NavisionStatUtility installationsvejledning_90.pdf

Anvendes for opsætning af obligatorisk stramning af Excelsikkerhed ifm. GIS Exceludveksling på NS9.3 (eller højere).

NSCISInvoker 9.02.00.03 til NS9.3 Installationsvejledning til Windows.pdf

Følg vejledningen for opsætning af central integration, der gør det muligt for Statens HR-system og Budget-systemet (SBS), at hente data fra Navision Stat 9.3.

NS 91 Installationskompendium_06012018.pdf

Vejledningen følges for en korrekt klientinstallation af Navision klienter og Navision services, herunder tilknytning af klienter via services til databaser, og oprettelse af brugere. Installationsvejledningen giver samtidigt en introduktion til øvrige nødvendige installationsprocesser for en komplet Navision Stat 9.1 løsning.

Nemhandel Registreringsvejledning NS9.5.pdf Opdateret 14.10.2020

I tilfælde af nyt EAN nummer, nyt CVR-nummer eller udløbet funktionscertifikat skal vejledningen følges for en korrekt ny eller ændret Nemhandel registrering, for at etablere eller opretholde routningsinformationer, og dermed korrekt udveksling af E-Bilag samt betalingsordrer til Nemkonto. Vejledningen beskriver trin for trin, og skærmbillede for skærmbillede, de nødvendige ændringer.

Fornyelse af eksisterende eller anskaffelse af nyt funktionscertifikat.pdf

Lidt afhængigt af om funktionscertifikatet skal fornyes eller generhverves skal der foretages afledte opsætninger i Navision Stat, NS Transportlag og eventuelt på Nemhandel registret.
Vejledningen er senest opdateret 17.01.18

Nemkonto RASP tilslutning (doc)

For alle nye Navision Stat regnskaber, der tilsluttes Nemkonto fra og med den 06.12.2011, skal Nemkonto RASP tilslutningsblanketten udfyldes og fremsendes som beskrevet i blanketten.

Ifm. frigivelsen af Navision Stat 9.2 lanceres et nyt generisk Web Service API, der forventes anvendt ved nye web service baserede integrationer.
Løsningen anvendes første i gang ifm. integration til den nye CVR-integration hos Erhvervsstyrelsen, der er baseret på ElasticSearch.

NS9.6 Web API Invoker 1.1 til NS9.5.003 Installationsvejledning til Windows.pdf

NS Transportlag 9.02.00.25 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte Elektronisk fakturering (Danmark og EU) samt udveksling med Nemkonto på Navision Stat 9.3 og 9.4.

NS-ØDUP Invoker 9.02.00.09 installationsvejledning Windows Server 2012R2.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte Navision Stat 9.3 integration med SKS, SLS og CØSA.

I fm. lanceringen af Navision Stat 9.2 er der udviklet en ny kørsel til sløring eller anonymisering af testdata, som kan kaldes direkte fra brugergrænsefladen.

Kørslen forudsætter, at det kopierede regnskab på forhånd er omdøbt til et regnskabsnavn, der indeholder tekststrengen; 'TEST'.

Kørslen de-aktiverer samtidigt eventuelt opsatte integrationer, og kan således, sammen med brugervalgt niveau for sløring eller sletning af data, sikre en hensigtsmæssig distribution af de produktionsdata, der typisk danner basis for testdata.

Kvikguide til kørslen Anonymisering-Sletning af data.pdf