NS9.0 Officiel release

Navision Stat 9.0 blev frigivet den 17. november 2017 ved Økonomistyrelsen

Det vigtigste!

Navision Stat 9.0 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 7.1, og som en overbygning til Microsoft Dynamics NAV2016CU12. Dermed inkluderes ny standard funktionalitet fra både Microsoft Dynamics NAV2015 og NAV2016 samt ny statslig funktionalitet.

Standardfunktionalitet leveret ved Microsoft i NAV2015 og NAV2016

 • Validering af SE-numre på tværs af EU
 • Moms certificering – udstedelse af certifikater
 • Nye farveindikatorer på stakke og KPI-visninger, for at tydeliggøre om en eller flere grænseværdier er overtrådt
 • KPI-visninger baseret på sumtotaler eller egne beregnede data, fremfor simple antalsoptællinger
 • Markering af felter, der kræves udfyldt for efterfølgende mulig behandling af data, fx bogføring
 • Visning af beregnede rabatsumfelter på køb- og salgsbilag
 • Numre for identifikation af fx stamdata og bilag vises ikke, men tildeles automatisk, hvis kun én nummerserie er opsat
 • Mulighed for planlagt afvikling af rapporter
 • Forhåndsvisning af bogføringer, for simulering af resultat forud for faktisk bogføring
 • Nye klienter til både smartphone og tablet samt forbedring af eksisterende webklient

Statslig funktionalitet udviklet ved Økonomistyrelsen

Udover ny Microsoft standard funktionalitet, er der ligeledes prioriteret en inkludering af cirka 100 statslige udviklingsønsker.

De væsentligste udviklingsønsker er anført herunder: 

 • EU persondataforordningen understøttes via ny rapport, der gør det nemt at leve op til kravet om borgers indsigtsret
 • Første fase af forberedelse for E-bilag (PEPPOL) modtagelse fra hele EU, via INDFAK, afledt af det nye e-faktureringsdirektiv
 • Salgsbilagshåndteringen omlægges i nyt intuitivt koncept, der ensretter behandlingen uanset valgt afsendelseskanal
 • Bogfør & E-mail løsningen udvides med mulig afsendelse af rykkere og samtidig massebogføring/masseafsendelse
 • Digital Post integrationen omlægges for direkte integration mellem Navision Stat og e-Boks
 • GIS-udeladelsesfilteret udvides til ligeledes at omfatte underliggende tabeller til de opsatte grundtabeller
 • Danske Bank integrationen udvides med mulig integration via ny og mere automatiseret DB webservice
 • Nye KPI og stakke-visninger i nyt Controller rollecenter
 • Nyt support og administrationsrollecenter, for en mere effektiv applikations- og performancesupport
 • Optimering af SUPER-loggens rapportadvisering
 • nets-integrationen opdateres via implementering af ny Collection Management version fra Continia Software 

Læs mere om NAV2015 i den engelske oversigt 'What's new in NAV2015'
Læs mere om NAV2016 i den engelske oversigt 'What's new in NAV2016'
Læs mere om alle ændringerne i Navision Stat 9.0 i 'Nyt i Navision Stat 9.0'

Teknisk information

Uanset om databasen teknisk opgraderes over  1- 3 timer (Multitenancy setup) eller over 1 -2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Anvendelse af NS9.0 Licensen skal opdateres fra NAV2013 til NAV2016 ...kan Navision Stat ikke afvikles efter opgradering ØS Kunden med ØS bistand
Afsendelse af betalinger til Danske Bank via den nye webservice Såfremt man gerne vil tage den nye funktionalitet i anvendelse skal licensen udvides med nyt granule ...kan funktionaliteten ikke afvikles ØS  
Afsendelse til Digital Post /e-Boks Såfremt, der allerede udveksles data med e-Boks, skal der opsættes nyt afsendersystem og nye materiale ID'er på Digital Post administrationsportalen for efterfølgende registrering i Navision Stat ifm. opgraderingen ...spærres muligheden for fortsat afsendelse til e-Boks i forlængelse af opgraderingen Kunden  
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re - aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT  
Overførelse af bilag fra IndFak Stoppes i IndFak om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af IndFakoverførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved IndFak mod betaling SAM Kunden
Færdigbehandling af modtagne E-bilag i indbakkerne i Navision Stat Accepteres eller afvises før opgradering ...kan der opstå datainkonsistens i indbakkerne SAM Kunden
Overførelse af bilag fra RejsUd Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Poster indlæst i lønindbakken Bogføres før opgradering ...kan der opstå datainkonsistens ved bogføring SAM Kunden
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden
Supplerende regelmæssig modtagelse af SQL-kopi af Navision Stat databasen i form af BAK-fil

Det skal sikres, at der kan arbejdes med modtagelse af kopier genereret på SQL 2016, såfremt NS miljøet vælges opdateret til SQL 2016.

SIT opgraderer alle NS databaser til SQL 2016 den 11.11.17

...kan de dannede kopier måske ikke indlæses ved modtagelse SAM Kunden

 

Navision Stat 9.0 kan desværre ikke garanteres 100 % bagudkompatibel, hvorfor der kan være behov for at ændre i eksisterende fagsystemer forud for integration via GIS til Navision Stat 9.0.

Koncept for sikring af bagudkompatibilitet

Som udgangspunkt vil Økonomistyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for, at GIS-integrationen på den nye Navision Stat version altid vil kunne anvendes uændret af eksisterende lokale fagsystemer, og dermed sikre bagudkompatibiliteten.

Bagudkompatibilitet på NS9.0

Ved større opgraderinger som fx ved løft af Navision Stat fra en hovedversion af det underliggende basisprogrammel til en nyere hovedversion, kan denne bagudkompatibilitet imidlertid ikke altid garanteres. Dette er desværre tilfældet ved opgradering til NS9.0, hvor Navision Stat løftes 2 hovedversioner fra NAV2013R2 over NAV2015 til NAV2016. Følgende områder vil således ikke være GIS bagudkompatible på NS9.0:


1. Oprettelse og opdatering af debitorer (afledt af nyt mere fleksibelt og entydigt koncept for afsendelse af salgsbilag)
2. Oprettelse af og opdatering af debitorer og kreditorer (afledt af indførelse af nye bogføringsgrupper og samlekonti for debitorer og kreditorer, der anvendes til internt statsligt køb og salg)

Derudover gælder det at:

1. SQL og TXT-formatet udgår af GIS-løsningen pr. 01.10.2018. Godkendelser af nye løsninger ophører pr. 01.08.2017
2. Den eksisterende GIS kompensering af Ydelsesart-tabellen og den statslige bemærkningstabel udgår af GIS-løsningen pr. 01.10.2018
3. De nye CRM-tabeller i NS9.0 vil ikke blive GIS-enablet

Detaljeret overblik og eksempler på nødvendig omlægning

For at reducere generne ved en eventuel nødvendig tilpasning af fagsystemer til et absolut minimum, har vi samlet en materialepakke, der kan anvendes ved nødvendig omlægning af fagsystemers integration til Navision Stat 9.0 via GIS.

Læs mere i listen over ikke bagudkompatible områder.pdf Opdateret 06.08.18

Eksempel på korrekt aflevering af data til:

Debitor, der skal faktureres via Digital Post baseret på CVR.xml
Debitor, der skal faktureres som E-bilag (Nemhandel) baseret på EAN nummer.xml
Debitor, der skal opkræves  via PBST.xml

Eksempler på FØR NS9.0 og EFTER NS9.0 leverancer

Kreditorer_ydelsesart FØR omlægning.xml
Kreditorer_ydelsesart EFTER omlægning.xml
Salg faktura_bemærkningslinjer FØR omlægning.xml
Salg faktura_bemærkningslinjer EFTER Omlægning.xml Opdateret 10.07.2018

Omlægning af eksisterende GIS-integrationer

Såfremt der er behov for omlægning, skal dette ske forud for opgradering til NS9.0, der forventes frigivet ultimo oktober 2017, hvorefter implementering af de enkelte Navision Stat databaser igangsættes.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine GIS-integrationer skal tilpasses, kan du eventuelt i perioden 31.08.17 - 31.10.17 bede om en basiskontrol af datastrømme, der omfatter skrivninger til debitorer og salgsfaktureringsgrundlag. I så fald kontaktes økonomisupporten via Serviceportalen.

Godkendelse af omlagte GIS-integrationer

For fremadrettet support på omlagte GIS-integrationer, skal der genfremsendes opdateret dokumentation for anmodning om teknisk godkendelse ved Økonomistyrelsen. For GIS-integrationer, der afvikles ved Statens Administrationer, skal den tekniske godkendelse normalt efterfølges af en forretningsmæssig godkendelse ved Statens Administration. Denne sidste forretningsmæssige godkendelse kan ignoreres, såfremt man ved anmodning om teknisk godkendelse af omlægningen, medsender dokumentation for, at den oprindelige GIS-integration tidligere er forretningsmæssigt godkendt ved Statens Administration.

Mere hjælp

Hvis du er i tvivl om hvorvidt netop jeres integrationer er ramt, eller blot har brug for yderligere afklaring, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport. Her kan du med fordel angive Navision Stat databasenavnet og 'NS 9.0 GIS bagudkompatibilitet' i emnefeltet for hurtigere ekspedition.

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 7.1 til 9.0 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsens projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

For SAM-servicerede kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos SIT, er der udarbejdet en implementeringsplan, der fastlægger en samlet opgradering af alle Navision Stat databaser i perioden 20.11.2017 - 21.12.2017.

Afledt af afsluttet Multitenancy-enabling,  pr. 10.10.2017, hvor alle Navision Stat databaser tilhørende SAM servicerede kunder, hostet hos SIT nu "lejer sig ind" på funktionalitet, der er samlet i en enkelt applikationsdatabase, er det muligt at komprimere det samlede opgraderingsforløb, ligesom det forventes at den enkelte database under selve opgraderingen kun lukkes ned enten formiddag eller eftermiddag.

Læs mere i SIT opgraderingsplan for SAM servicerede institutioner 2017.xlsx

Læs mere i SIT opgraderingsplan for SAM servicerede institutioner 2018.xlsx

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, udarbejdes implementeringsplanen i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen, efter officiel frigivelse af NS9.0.

Læs mere i KMD NS9.0 LDV3.0 - Opgraderingsplanen for selvejende institutioner

BEMÆRK:

Det er besluttet at LDV3.0 opgraderingen følger sit eget selvstændige spor. Det betyder, at LDV 3.0 implementeres i perioden fra 1. februar til og med 23. marts 2018 jf. opdateret tids- og opgraderingsplan.

Forud for LDV opgraderingen vil der fra fredag d. 26. januar kl. 8:00 og frem til og med tirsdag d. 30. januar kl. 8:00 være FROZEN ZONE, hvor alle rapporter og subscriptions flytte til ny server. Det betyder, at egne rapporter og subscriptions ikke bliver gemt. En advarselstekst vil blive vist hvis man forsøger. Herudover vil der mandag d. 29. januar i tidsrummet fra 16:00 – 17:00 kunne opleves nedetid.
På opgraderingsdagen vil nedetiden afhænger af størrelsen på LDV’et. Når LDV’et er opgraderet fremsendes klarmeldingsmail.

For opgradering af Navision Stat 9.0 har vi fremrykket opgraderingen af 21 institutioner der lå i sidst halvdel af maj. Det betyder, at opgraderingen afsluttes d. 15. maj i stedet for 31. maj. Institutionerne der er fremrykket er markeret med lilla i tids- og opgraderingsplanen.

Udfordringen

Såfremt databasen er tilrettet, når KMD Hosting opgraderer, kan I risikere en overskrivning af jeres tilretninger, hvis I ikke gør noget. Denne overskrivning er selvfølgelig ikke hensigtsmæssig, hvis I gør brug af tilrettet funktionalitet. Det kan blot være enkelte rapporter/objekt der er tilrettede, men det kan også være anden og mere kompleks funktionalitet.

Afklaring af behov for fastholdelse af lokale tilretninger

På tids- og opgraderingsplanen vil det ud for institutionen være tydeligt markeret, at der er fundet objekter der bør tages højde for i forbindelse med opgraderingen af Navision Stat. Økonomistyrelsen anbefaler, at I beder jeres konsulenthus om at rette henvendelse til Økonomistyrelsen via Serviceportalen for at rekvirere en fob-fil indeholdende den nuværende funktionalitet på institutionens database. Filen vil efterfølgende kunne hentes på en FTP-server af konsulenthuset, som vi udlevere adgangskode og password til.

Ønsker I at bibeholde eventuel lokal funktionalitet, skal jeres Navision Stat konsulenthus levere én samlet redigeret funktionalitetspakke (fob-fil) inklusiv implementeringsinstruktioner, der tager højde for alle lokale tilpasninger. Den samlede funktionalitetspakke returneres til FTP-serveren hos KMD.

Koncept for test og indlæsning af justeret funktionalitet

Efter KMD Hosting har modtaget funktionalitetspakken (redigeret fob-fil) bliver denne indlæst ifm. opgraderingen til NS9.0. Økonomistyrelsen forudsætter, at pakken både er testet funktionalitets- og konverteringsmæssigt samt at der kun fremsendes én samlet pakke fra konsulenthuset til indlæsning.

Deadline

Modtager Økonomistyrelsen ikke en tilrettet objektpakke seneste fire dage før opgraderingen, anser vi det som en accept af, at jeres database ikke indeholder tilretninger, der konflikter med opgradering og konvertering, og at der uden yderligere kan opgraderes til NS9.0.

Som tidligere varslet, vil der denne gang være institutioner, der har behov for at rette deres fagsystemer umiddelbart forud for opgradering til NS9.0, såfremt de eksisterende GIS-integrationer ikke er bagudkompatible. I det tilfælde hvor en eventuel justering af fagsystemet konflikter med den udmeldte implementeringstidsplan ved SIT, skal dette indberettes til Søren Færch, Økonomistyrelsen via  senest den 31.10.17.

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 7.1 til Navision Stat 9.0. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS9.0 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS9.0 konverteringsvejledningen, er det beskrevet, hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang, man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til udviklingschef Carina Sørensen på

Opsætning af nye produktionsregnskaber

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet til nyeste version.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART), og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler

PakkeSKABELON_SAMLETPAKKE (rapidstart)
Samlet pakke (xlsx)

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken, og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet herover er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning og XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • CIS Datastrøm 

Ansvar for indlæsning af filer

Indlæsning ifm. opsætning af nye regnskaber foretages ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen, hvorfor filerne ikke frigives eksternt. 

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS7.1 til NS9.0, baseret på NAV2016 CU12 (platform og applikation)

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er denne gang afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Single Tenancy

NS71 ST - NS90 ST opgraderingsvejledning_18122017.pdf
NS90_ST_SELVEJE_28112017.zip Nyt link pr. 26.05.2020
NS90_ST_STAT_28112017.zip Nyt link pr. 26.05.2020

Multitenancy

NS71 MT - NS90 MT opgraderingsvejledning_18122017.pdf
NS90_MT_STAT_28112017.zip Nyt link pr. 26.05.2020

Fælles for både Multitenancy og Single Tenancy

NAV2016CU12, build 9.0.47042 [Link til Microsoft]
NS90_Continia_PM2.25.zip
NSOedup Invoker Version 9.00.00.00 - 19. juni 2017.zip
TransportlagSetup Version 9.00.00.14 - 30. august 2017.zip
DigitalMailInvokerSetup Version 9.00.00.02 - 15. august 2017.zip

NS-ØDUP Invoker 90 installationsvejledning Windows Server 2012R2_27092017.pdf
NS Transportlag 90 installationsvejledning til Windows Server 2012R2_20112017.pdf
GIS_webservice 90 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf [Præciseret til NS9.0]
Digital Post 90 tilslutning for Navision Stat_18122017.pdf
Digital Post 90 installationsvejledning til Windows Server 2012R2_14112017.pdf

System Requirements for Microsoft Dynamics NAV2016CU12 [Link til Microsoft]
NS 90 Installationskompendium_15112017.pdf
Specifikke konverteringer NS90.xlsx
Tabel og felt differencer NS71 NS90.xlsx
Objektliste_90.xlsx

Tips til opgraderingen

Eksport af finansposter
Bemærk at der for databaser, der konverteres over mere end 1 arbejdsdag, bør ske en eksport af finansposter (til SKS) umiddelbart før opgradering, og igen lige umiddelbart efter opgradering, og inden klarmelding til kunden. Dette sikrer, at der ikke tabes finansposter til SKS undervejs i opgraderingen.

Forskellige rettighedsfiler til de 2 Single Tenancy pakker
Den selveje-markerede rettighedsfil bruges af selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, mens den stat-markerede rettighedsfil anvendes af alle andre Navision Stat institutioner. Husk kun at downloade den ene af de zippede opgraderingspakker for sikker opgradering.

Opdatering af Digital Post integrationen
Opdatering skal ske i tæt dialog mellem kunde og driftsleverandør, da omlægningen på NS9.0 forudsætter, at der opsættes nyt afsendersystem på e-Boks Administrationsportalen ved kunden, med afledt re-konfigurering af e-Boks identifikationsværdier i Navision Stat regnskabet ved driftsleverandøren.

Økonomistyrelsen har, i forlængelse af officiel release af Navision Stat 9.0, valgt at frigive et demoregnskab til NS9.0 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal Demostyrelsen NS90.BAK downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

Demostyrelsen_NS_90.BAK.zip Nyt link pr. 26.05.2020
Opsætning af Demostyrelse.pdf

BEMÆRK: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber, og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 17.11.2017
Forudsætning for installation: NS7.1
Forventet deadline for implementering: 01.06.2018

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 9.0 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte udviklingschef Carina Sørensen på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.