NS11.0 Officiel release

Navision Stat 11.0 bliver frigivet den 31. oktober 2022.

Det vigtigste!

Navision Stat 11.0 implementeres som en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 9.9, og som en overbygning til Microsoft Dynamics NAV2018CU47™. Dermed inkluderes ny standard funktionalitet fra både Microsoft Dynamics NAV2017™ og NAV2018™ samt ny statslig funktionalitet. 

Denne side vil løbende bliver opdateret med nyheder om den kommende version og tekniske oplysninger vedrørende selve opgraderingen. 

Standardfunktionalitet leveret ved Microsoft i NAV2017™ og NAV2018™

 • Oprettelse af brugeropgaver der skal udføres i systemet
 • Kontekstafhængige notifikationer til bedre og mere sigende hjælp
 • Guidede processer for at sikre datakvalitet
 • Assisterede opsætninger
 • Yderligere forbedring af eksisterende webklient
 • Mere robust automatisering
 • Ny teknologiske muligheder for udvikling af applikationen

Statslig funktionalitet udviklet ved Økonomistyrelsen

Opgraderingen til NS11.0 har primært fokus på standardfunktionaliteten leveret fra Microsoft men der er planlagt at inkludere nogle få statslige udviklingsønsker angivet herunder:

 • Håndtering af nye protokoller ved overgang til mitID i Navision Stats transportlag
 • Håndtering af foranstillede nuller på bankkontonumre i forbindelse med afvigelseskontrol på indgående købsdokumenter
 • Nets-integrationen og betalingsmodulet opdateres via implementering af ny Collection Management og Payment Management version 5.0 fra Continia Software

Den komplette oversigt over og beskrivelse af ny standard funktionalitet og ny statslig funktionalitet, vil blive publiceret i vejledninger og dokumentet ”Nyt i Navision Stat 11.0” her på siden.

Teknisk information

Afsnittene herunder vedrørende teknisk information opdateres løbende. 

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding.

Type Håndtering Hvis overset... Ansv.
SAM kunde
Ansv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Skal enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ...kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter
opgradering
N/A Kunden
Overførelse af bilag fra INDFAK Stoppes i INDFAK om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAK-overførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

Dette afsnit opdateres løbende.

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 9.9 til 11.0 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Alle SAM-servicerede kunder får automatisk opgraderet deres Navision Stat installation til NS11.0 ultimo oktober 2022.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Se den samlede tids- og opgraderingsplan (xls) - kommer primo 2023.

Hvis du har spørgsmål til tids- og opgraderingsplanen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Færch på

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 9.9 til standard Navision Stat 11.0. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS11.0 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på 

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS11.0 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS11.0.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART), og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen

PakkeSKABELON_SAMLETPAKKE (rapidstart)
Samlet pakke (xlsx)

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken, og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet herover er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Dette afsnit opdateres løbende.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 31. oktober 2022
Forudsætning for implementering: NS9.9
Frist for implementering: 30. april 2023

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 11.0 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til Serviceportalen.