Installation og drift af Navision Stat

Teknisk information målrettet de teknikere og konsulenter, der dagligt arbejder med drift og vedligehold af Navision Stat

Hostingpartnere, tilknyttet tekniske konsulenter og intern IT, kan her finde alle aktuelle systemkomponenter, datafiler og installationsvejledninger, for anvendelse i daglig drift og ifm. løbende opdatering af Navision Stat.

NS versionMS NAV platformMS NAV applikationRelease DatoImplementering
Deadline
Support

Officielle releases

NS9.8 NAV2016CU12 NAV2016CU12 01.11.2021 31.03.2022 Pr. 01.11.2021
NS9.7 NAV2016CU12 NAV2016CU12 03.05.2021 30.09.2021 Pr. 03.05.2021
NS9.6 NAV2016CU12 NAV2016CU12 02.11.20 31.03.21

Ophører
30.09.2021

NS9.5 NAV2016CU12 NAV2016CU12 04.05.20 30.09.20 Ophørt
31.03.21
NS9.4 NAV2016CU12 NAV2016CU12 01.11.19

Udskudt pga Corona.

Ophørt
30.09.20
NS9.3 NAV2016CU12 NAV2016CU12 30.04.19 30.09.19 Ophørt
31.03.20
NS9.2 NAV2016CU12 NAV2016CU12 31.10.18 15.03.19 Ophørt
30.09.19
NS9.1 NAV2016CU12 NAV2016CU12 26.04.18 15.09.18 Ophørt
15.03.19 
NS9.0 NAV2016CU12 NAV2016CU12 17.11.17 01.06.18 Ophørt
15.09.18

Læs mere om hvordan du kommer i gang med Navision Stat her

Nyeste komponenter og systemvejledninger

Alle systemkomponenter i Navision Stat bliver ikke altid opdateret ved en ny opgradering, hvorfor du ikke altid kan finde alle nyeste installationsvejledninger på det nyeste release site. Derfor har vi, for gældende versioner, samlet komplette sæt af installationsmaterialer, for komplet installation på ny pc eller for ny bruger. 

Nyeste installationsvejledninger

Nyeste systemkomponenter

Styring af adgang til elektronisk arkiv i Navision Stat

Det er vigtigt at driftsansvarlige sørger for den rigtige konfiguration af elektronisk arkivs webservice.

Konfigureringen skal ske for at sikre, at det kun er Navision Stat og ØS-LDV brugere med adgang til Navision Stat-data, der tilsvarende har adgang til originale E-bilag placeret i elektronisk arkiv (Logging databasen). Dette gælder uanset om elektronisk arkiv tilgås via Navision Stat klienten eller via link.

Elektronisk arkivs webservice skal konfigureres efter anvisninger vist i tabellerne her:

Authentication

Name  Krævet indstilling
Anomymous
Authentication
Disabled 
ASP.NET Impersonation Enabled
Basic Authentication Disabled
Forms Authentication Disabled 
Windows Authentication Enabled 


Authorization Rules

Mode  Users  Roles  Verbs  Entry Type 
Allow   [Domain]\[AD-group_N1   Local
Allow   [Domain]\[AD-group_N2]   Local
Allow   [Domain]\[AD-group_N…]   Local

NB! Husk at fjerne: All users, Inherited.

Konfigurationsændringerne kan ses i elektronisk arkivs web.config.

Med denne konfigurering vil kun de brugere, der har adgang til programfolderen for den givne instans af sitet for elektronisk arkiv, få adgang til originale E-bilag, som er placeret i den tilhørende Logging database.

Systemdokumentation

Som supplement til det materiale, der publiceres på hjemmesiden, udarbejder Økonomistyrelsen dokumentation i form af kravspecifikationer, testspecifikationer, interne guides og isolerede systembeskrivelser. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter, er du meget velkommen til at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via , for en afklaring af om vi kan hjælpe dig videre via yderligere dokumentation.

Opdatering af eksisterende Navision Stat licens

Proceduren for opdatering af en eksisterende Navision Stat licens afhænger af om der er foretaget lokale tilretninger.

Selvejende kunder

Selvejende kunder, der ikke regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har mulighed for at udvide egen Navision Stat løsning med lokal funktionalitet. I nogle tilfælde kræver dette en udvidelse af den eksisterende Navision Stat licens.

Hvis kundens konsulent kommer frem til at det er nødvendigt at udvide licensen, skal der ske et partnerskifte, hvor konsulenthuset enten selv, eller sammen med en autoriseret Navision/Dynamics/Business Central forhandler, udfylder en partnerskifteform, der skal underskrives af både kunden og af forhandleren. Forhandleren fremsender den udfyldte partnerskifteformular til Microsoft, der står for selve partnerskiftet.

Efter partnerskiftet kan den nye forhandler udvide licensen efter behov.

Bemærk at mens Navision Stat standard licensabonnementet er inkluderet i de kvartårlige systemopkrævninger for Navision Stat, der fremsendes fra Økonomistyrelsen, vil licensabonnementet for eventuelle licensudvidelser blive faktureret direkte fra forhandler til kunden.

Statslige kunder

Statslige kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har ikke mulighed for at udvide egen løsning med lokal funktionalitet. Disse kunder har således ikke et behov for udvidelse af Navision Stat licensen.

Opdatering (migrering) af licens, der anvendes i forbindelse med almindelige Navision Stat produktionsdatabaser uden lokale tilretninger, kan ske ved at oplyse:

  • Institutionsnavn
  • Adresse
  • Nuværende eget Navision licensnummer

Oplysningerne sendes i en mail til .

Herefter returnerer Økonomistyrelsen den opdaterede licens til afsenderen, og sender samtidigt en kopi til eventuel hostingleverandør, såfremt denne er givet ved enten KMD eller SIT.

Opdateringen er gratis, men tager pt. 2 - 3 arbejdsdage, så bestil i god tid!

For øvrige databaser, hvor der må forventet at være tilklippet særlig funktionalitet i licensen, skal kunden selv tage kontakt til det konsulenthus (NAV partner), der har forestået implementering, opsætning af og tilretning på databasen. Dette gælder typisk produktionsdatabaser tilhørende kunder, der ikke serviceres af Statens Administration (SAM) samt fagsystemdatabaser, der integrerer med en SAM-serviceret Navision Stat database, hvortil der er erhvervet særskilt licens. Ved opdatering af denne type licenser, skal det bemærkes, at udvalgte leverandører, helt legalt, tager sig betalt for denne ydelse.

I den forbindelse kan Økonomistyrelsen hjælpe, for så vidt angår oplysning vedr.:

  • Licensnummer
  • Kundenummer
  • Navn på den Navision partner, der kan opgradere licensen.

Økonomistyrelsen har typisk ikke adgang til disse licenser, men kan, såfremt kunden sørger for at fremsende licensen til , tjekke for, om licenserne indeholder den nødvendige og/eller eventuel overflødig funktionalitet. For opsigelse af overflødig funktionalitet på licensen, som kunden betaler abonnement for, skal opsigelsen ske direkte ved kunden til det konsulenthus, der har udvidet licensen med funktionaliteten.

Nedlæggelse og sletning af Navision Stat databasen

I det tilfælde at Navision Stat databasen nedlægges (og efterfølgende slettes) foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licensen.

Fusioner mellem 2 eller flere forskellige myndigheder (CVR-numre)

I det tilfælde at regnskaber og/eller databaser, for en eller flere myndigheder, samles under et nyt eller eksisterende CVR-nummer, foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licenser tilhørende de CVR-numre, der ikke videreføres.

Hvis fusionen hos den modtagende myndighed resulterer i flere databaser end myndigheden oprindeligt var licenseret til, vil der skulle tilkøbes nye licenser.

Fortrydelse af licens de-aktivering

Såfremt en myndighed får et nyt behov for at anvende Navision Stat, skal der - efter en de-aktivering af en licens - tilkøbes ny licens.

 

 

 

Central Integration

Den centrale integrationssnitflade (CIS) bruges ved integrationer mellem centrale systemer og Navision Stat.

Læs mere om CIS

Generisk Integration

Den generiske integrationssnitflade (GIS) bruges for alle integrationer mellem et lokalt fagsystem og Navision Stat.

Læs mere om GIS