Installation og drift af Navision Stat

Teknisk information målrettet de teknikere og konsulenter, der dagligt arbejder med drift og vedligehold af Navision Stat

Hostingpartnere, tilknyttet tekniske konsulenter og intern IT, kan her finde alle aktuelle systemkomponenter, datafiler og installationsvejledninger, for anvendelse i daglig drift og ifm. løbende opdatering af Navision Stat.

 

NS versionMS NAV platformMS NAV applikationRelease DatoImplementering
Deadline
Support

Officielle releases

NS9.6 NAV2016CU12 NAV2016CU12 02.11.20 31.03.21 Pr. 02.06.20*
NS9.5 NAV2016CU12 NAV2016CU12 04.05.20 30.09.20 Ophører
31.03.21
NS9.4 NAV2016CU12 NAV2016CU12 01.11.19

Udskudt pga Corona.

Ophører
30.09.20
NS9.3 NAV2016CU12 NAV2016CU12 30.04.19 30.09.19 Ophører
31.03.20
NS9.2 NAV2016CU12 NAV2016CU12 31.10.18 15.03.19 Ophørt
30.09.19
NS9.1 NAV2016CU12 NAV2016CU12 26.04.18 15.09.18 Ophørt
15.03.19 
NS9.0 NAV2016CU12 NAV2016CU12 17.11.17 01.06.18 Ophørt
15.09.18

*: For frigivne buildspakker

Læs mere om hvordan du kommer i gang med Navision Stat her.

Nyeste komponenter og installationsvejledninger

Alle systemkomponenter i Navision Stat bliver ikke altid opdateret ved en ny opgradering, hvorfor du ikke altid kan finde alle nyeste installationsvejledninger på det nyeste release site. Derfor har vi, for gældende versioner, samlet komplette sæt af installationsmaterialer, for komplet installation på ny pc eller for ny bruger.

Installationsvejledninger - NS9.5

Systemkomponenter - NS9.5

Systemdokumentation

I supplement til de materiale, der publiceres på hjemmesiden, udarbejder Økonomistyrelsen dokumentation i form af kravspecifikationer, testspecifikationer, interne guides og isolerede systembeskrivelser. Hvis du derfor ikke finder, hvad du leder efter, er du meget velkommen til at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via , for en afklaring af om vi kan hjælpe dig videre via yderligere dokumentation.

Opdatering af eksisterende Navision Stat licens

Proceduren for opdatering af en eksisterende Navision Stat licens afhænger af om der er foretaget lokale tilretninger.

Selvejende kunder

Selvejende kunder, der ikke regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har mulighed for at udvide egen Navision Stat løsning med lokal funktionalitet. I nogle tilfælde kræver dette en udvidelse af den eksisterende Navision Stat licens.

Hvis kundens konsulent kommer frem til at det er nødvendigt at udvide licensen, skal der ske et partnerskifte, hvor konsulenthuset enten selv, eller sammen med en autoriseret Navision/Dynamics/Business Central forhandler, udfylder en partnerskifteform, der skal underskrives af både kunden og af forhandleren. Forhandleren fremsender den udfyldte partnerskifteformular til Microsoft, der står for selve partnerskiftet.

Efter partnerskiftet kan den nye forhandler udvide licensen efter behov.

Bemærk at mens Navision Stat standard licensabonnementet er inkluderet i de kvartårlige systemopkrævninger for Navision Stat, der fremsendes fra Økonomistyrelsen, vil licensabonnementet for eventuelle licensudvidelser blive faktureret direkte fra forhandler til kunden.

Statslige kunder

Statslige kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration, har ikke mulighed for at udvide egen løsning med lokal funktionalitet. Disse kunder har således ikke et behov for udvidelse af Navision Stat licensen.

Opdatering (migrering) af licens, der anvendes i forbindelse med almindelige Navision Stat produktionsdatabaser uden lokale tilretninger, kan ske ved at oplyse:

  • Institutionsnavn
  • Adresse
  • Nuværende eget Navision licensnummer

Oplysningerne sendes i en mail til .

Herefter returnerer Økonomistyrelsen den opdaterede licens til afsenderen, og sender samtidigt en kopi til eventuel hostingleverandør, såfremt denne er givet ved enten KMD eller SIT.

Opdateringen er gratis, men tager pt. 2 - 3 arbejdsdage, så bestil i god tid!

For øvrige databaser, hvor der må forventet at være tilklippet særlig funktionalitet i licensen, skal kunden selv tage kontakt til det konsulenthus (NAV partner), der har forestået implementering, opsætning af og tilretning på databasen. Dette gælder typisk produktionsdatabaser tilhørende kunder, der ikke serviceres af Statens Administration (SAM) samt fagsystemdatabaser, der integrerer med en SAM-serviceret Navision Stat database, hvortil der er erhvervet særskilt licens. Ved opdatering af denne type licenser, skal det bemærkes, at udvalgte leverandører, helt legalt, tager sig betalt for denne ydelse.

I den forbindelse kan Økonomistyrelsen hjælpe, for så vidt angår oplysning vedr.:

  • Licensnummer
  • Kundenummer
  • Navn på den Navision partner, der kan opgradere licensen.

Økonomistyrelsen har typisk ikke adgang til disse licenser, men kan, såfremt kunden sørger for at fremsende licensen til , tjekke for, om licenserne indeholder den nødvendige og/eller eventuel overflødig funktionalitet. For opsigelse af overflødig funktionalitet på licensen, som kunden betaler abonnement for, skal opsigelsen ske direkte ved kunden til det konsulenthus, der har udvidet licensen med funktionaliteten.

Nedlæggelse og sletning af Navision Stat databasen

I det tilfælde at Navision Stat databasen nedlægges (og efterfølgende slettes) foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licensen.

Fusioner mellem 2 eller flere forskellige myndigheder (CVR-numre)

I det tilfælde at regnskaber og/eller databaser, for en eller flere myndigheder, samles under et nyt eller eksisterende CVR-nummer, foretager Økonomistyrelsen en de-aktivering af licenser tilhørende de CVR-numre, der ikke videreføres.

Hvis fusionen hos den modtagende myndighed resulterer i flere databaser end myndigheden oprindeligt var licenseret til, vil der skulle tilkøbes nye licenser.

Fortrydelse af licens de-aktivering

Såfremt en myndighed får et nyt behov for at anvende Navision Stat, skal der - efter en de-aktivering af en licens - tilkøbes ny licens.

 

Generisk Integration

Den generiske integrationssnitflade (GIS) bruges for alle integrationer mellem et lokalt fagsystem og Navision Stat.

Læs mere om GIS

Central Integration

Den centrale integrationssnitflade (CIS) bruges ved integrationer mellem centrale systemer og Navision Stat.

Læs mere om CIS