Brugervejledninger til Navision Stat 9.4

Her kan du finde brugervejledninger og produktblade til Navision Stat udarbejdet af Økonomistyrelsen, Danske Bank eller Nets (PBS).

Overblik

Denne side indeholder de funktionelle brugervejledninger til Navision Stat. Procesvejledninger og brugerrettede kvikguides vedligeholdes af Statens Administration og kan tilgås via Statens Administrations hjemmeside

Vi har grupperet vejledningerne efter funktionalitetsområde, således at det bliver nemmere, at finde rundt i det samlede vejledningsmateriale, men såfremt du alligevel ikke kan finde det, som du leder efter, er du meget velkommen til at kontakte vores systemsupport via Statens Administrations servicedesk

Klient og brugergrænseflade

Beskrivelse af NS92 Brugergrænseflade.pdf
Rapportoversigt NS9.4.xlsx Opd. 19.12.19
Beskrivelse af Køindikator NS9.4.pdf Opd. 19.12.19

Generelt

Navision Stat - Generel beskrivelse NS9.1.pdf Opd. 19.12.18
Generisk integration (GIS) - Generel beskrivelse NS9.4.pdf Opd.19.12.19
Generisk Integration (GIS) - Brugervejledning til NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Central Integration (CIS) - Generel beskrivelse NS9.1.pdf Opd. 19.12.18

Økonomistyring

Økonomistyring_NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Anlægshåndtering NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
DDI for SAM medarbejdere NS 9.4.pdf Opd. 19.12.19
DDI for SAM kunder NS 9.4.pdf Opd. 19.12.19

Årsafslutning

Årsafslutning 2019, baseret på NS9.4 Link til SAM pr. 08.11.19

Betalinger

Betalingsformidling NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Betalingsformidling skift til DB Webservice 09022018.pdf
Tjekliste ved overgang til Danske Banks Webservice.pdf
Kombinatorikker for kreditor og betalingsdata.pdf 

Salg

Abonnementsstyring_NS7.0.pdf Opd. 19.12.18
Dokumentafsendelse NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Elektronisk fakturering Opsætning NS9.4.pdf Opd. 17.01.20
Elektronisk fakturering Salg NS9.4.pdf Opd. 17.01.20
CVR integration og EU validering NS9.3.pdf Opd. 11.04.19
EFI integration NS9.2.pdf Opd. 19.12.18
Nets_betalingsservice_NS70.pdf Opd. 19.12.18

Køb

Elektronisk fakturering Opsætning NS9.4.pdf Opd. 17.01.20
Brugervejledning Elektronisk fakturering Køb NS9.4.pdf Opd. 17.01.20
CVR integration og EU validering NS9.3.pdf Opd. 11.04.19
Kvikguide Peppol NS9.4.pdf Opd. 19.12.19

Personale, Sager og ressourceplanlægning

Personale NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Sager NS 9.4.pdf Opd. 17.01.19
Projektbevilling NS9.0.pdf Opd. 19.12.18
Ressourceplanlægning_NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Statens HR - Integration til Navision Stat 9.4 Opd. 19.12.19
Introduktion til Projektstyring.pptx
BASIS - produktblad.pdf
Model I EVA - produktblad.pdf
Model II - KORA - produktblad.pdf
Model II - KU - produktblad.pdf

Almen administration

Administration og Support.pdf
Logningsvejledning NS9.4.pdf Ny pr. 19.12.2019
Anonymisering og sletning af testdata NS9.2.pdf
Lokal versionsstyring (VMS) NS 9.2.pdf

Brugeradministration

Brugeradministration - Brugervejledning til NS9.4.pdf Opd. 19.12.19
Rettigheder_94_Opslagsværk.xlsx Opd. 01.11.19
Bestilling af rettigheder til Navision Stat for databaser serviceret af SAM.pdf
Ansvar for adgangsstyring hvor Økonomistyrelsen er systemejer
BAM_FAQ.pdf
BAM_KMD Brugeradm vejledning_Selvejer_18122017.pdf
BAM_SIT_Brugeradm vejledning_ØSC_20012017.pdf

 

Øvrig systemdokumentation

Teknisk systemdokumentation kan rekvireres ved henvendelse til Økonomistyrelsen via .

Installationsvejledninger for en opgradering til Navision Stat findes på det tilhørende officielle release site.