Økonomistyring og regnskab med Navision Stat

Navision Stat hjælper med at skabe overblik over økonomien ved at understøtte statslige og selvejende institutioners økonomistyring og regnskab.

Et sammenhængende overblik over økonomien er en forudsætning for enhver velfungerende organisation - også i Staten. Vi skal skabe de redskaber, der kan give ro og overblik, så der kan fokuseres tid og ressourcer til de centrale arbejdsopgaver. God økonomistyring og overblik over økonomien sikrer, at man bedre sammen kan håndtere de udfordringer, der følger med kerneopgaverne.

Til at løse denne opgave tilbyder Økonomistyrelsen økonomistyringssystemet Navision Stat. Navision Stat benyttes i dag af mere end 400 statslige og selvejende institutioner til deres økonomistyring.

Økonomistyring samlet i én digital løsning målrettet brugeren

Navision Stat samler institutionens økonomistyring ét sted og sikrer integration og datadeling med en række væsentlige systemer på tværs af staten. Løsningen er målrettet økonomi- og regnskabsmedarbejderen og understøtter dem i deres daglige økonomistyrings- og regnskabsopgaver.

Driftsmodeller tilpasset institutionstype og kundebehov

Navision Stat kan afvikles via 3 forskellige driftsmodeller, der både tager højde for systemejerskab, shared service ordninger på regnskabsdrift samt forskellige hostingløsninger.

Med udgangspunkt i driftsmodellerne gælder der særlige forhold vedr.  fx. lokale tilretninger, fagsystemintegrationer, supplerende eksterne RPA-processer og Navision Stat indlejret automatisering.

Læs mere om driftsmodellerne her. 

Tilmeld jer Navision Stat nyhedsbrev

Når I tilmelder jer vores nyhedsbrev, får I nyheder og information om rettelser og opdateringer i Navision Stat. Informationen hjælper jer til rettidigt at foretage relevante opdateringer, så I sikrer optimal drift.

Nyhedsbreve udsendes til henholdsvis statslige institutioner og selvejende statslige institutioner. Tilmeld jer det nyhedsbrev, som er relevant for jer.

Tilmeld Navision Stat nyhedsbrev

Relaterede systemer

Navision Stat integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Statens Koncernsystem (SKS)
Statens Lønløsning (SLS)
IndFak
RejsUd

Strategi og Roadmap

Videreudviklingen af Navision Stat er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi (pdf)  
Roadmap 2022-2024