Udviklingstiltag og kundeønsker

Vi arbejder løbende på at udvikle Statens Lønløsning. Vores udviklingstiltag er baseret på kundeønsker, lovkrav og digital udvikling. På denne side finder du implementeret funktionalitet og rettelser, samt en oversigt over større ændringer i vores kommende releases. Informationer udgives løbende i Løninformation og releases opdateres under Opdateringer og nyheder

Vi har samlet generelle spørgsmål til Statens Lønløsning i en ofte stillede spørgsmål.

Ønsker og ændringer vi har efterkommet i forlængelse af brugerundersøgelsen 2019

  • Information og afklaring i forhold til ny ferielov. Vejledning opdateres løbende med nye punkter. Du kan finde vejledninger om den nye ferielov under løninformationer
  • SLS: Oversigt over hvilket miljø der arbejdes i. Fx løntest, produktion eller testmiljø. Læs mere i releasedokumentation(pdf) under punktet "Genvejstast Ctrl + O".
  • Flere nye funktionaliteter i Brugerstyring Løn. Fx vedligeholdelse af 3. parts leverandørs kontaktoplysninger og mulighed for massevedligeholdelse af brugerprofiler på én gang. Læs mere i releasedokumentation(pdf) under punktet "Ny version af Brugerstyring Løn 4.7".

Hvad arbejder vi på?

Pipeline vil give et overblik over planlagt ny funktionalitet og rettelser.

 

  • Single Sign-On løsning

Det har længe været et kundeønske, at kunne logge på Statens Lønløsning via Single Sign-On. Login med denne løsning er enklere og mere sikkert end login med brugernavn og adgangskode. Det vil gælde for HR-Løn, Lønarkiv, BSL og omfatte størstedelen af vores kunder.

Forventes udrullet i løbet af 2021. 

Læs mere under: Nemmere adgang til de fællesstatslige it-systemer

 

  • Ny og forbedret lønseddel

Vi har arbejdet på at forbedre teknikken bag lønsedlen. Projektet omfatter bl.a mulighed for fritekst, fx information fra HR-afdeling, samt et forbedret og mere informativt layout.  

Projektet udrulles i etaper, med udvalgte kunder som piloter. Udrulning foregår i 2021 og I vil løbende blive informeret. 

På længere sigt, arbejder vi på at give mulighed for en engelsk version af lønsedlen.  

Har du inputs?

Vi vil fortsat gerne have feedback og udviklingsønsker til Statens Lønløsning. Kontakt os på: