Kørselsplaner - Statens Lønløsning

For at vores kunder kan følge med i, hvornår der er kørselsafvikling, er der udarbejdet kalendere for et år ad gangen for Statens Lønløsning, herunder Statens Pensionssystem.

Kalenderne afspejler deadlines for indberetninger i forhold til årets kørsler, og bidrager til institutionernes planlægning af fastsættelse af tidsfrister for modtagelse af timesedler, grundbilag mv.

Årets kørselsplaner

Se dette års kørselsplaner for Statens Lønløsning:

Statens Lønløsning - SLS og HR-Løn Kørselsplan Løn for 2020
Fraværsstatistik (SLS-Ferie/Fravær) Kørselsplan Ferie/Fravær 2020

OBS: Afleveringsfrister for SAM-kunder der får indberettet løn mv. hos SAM– se nærmere på SAM’s hjemmeside.

Lønsedler

Lønsedler stilles til rådighed for lønmodtager i eBoks, og vil som hovedregel være tilgængelig et par dage før dispositionsdatoen.

Lønmodtager får besked fra eBoks, når lønsedlen ligger klar.

Lønsedler i Lønarkiv, er tilgængelige ca. 4 dage før dispositionsdato.

Levering af uddata og udtræk

Her finder du oplysning om, hvornår du kan forvente at modtage uddata og udtræk efter lønkørsler, og hvornår du kan forvente, at data er til rådighed i LDV.

Gå til Frister for diverse uddata

Filudtræk - uddata 609-613

Disse filudtræk er klar i til at hente i ØDUP:

Anden dag efter kørselsdato i tilknytning til 1. lønkørsel.

Dagen efter kørselsdato i tilknytning til 2. lønkørsel.

Få planen for løn ind i din kalender

Du har mulighed for at importere kørselsdatoerne for lønkørslerne i 2020 til din Outlook kalender.

Gå til vejledningen i at importere kørselsdatoerne til din Outlook kalender

Gå til Excel ark med oversigt over datoerne i 2020

Næste års kørselsplaner

Kørselskalender for 2021 for Statens Lønløsning forventes lanceret i slutningen af oktober/primo november 2020.