Uddata og udtræk fra Statens Lønløsning

For at understøtte kontrol, afstemning og brug af løndata i regnskabs- og økonomisystemer i tilknytning til lønkørsler, leveres der, som en del af standardpakken fra Statens Lønløsning, en række uddata og udtræk.

Andre uddata og udtræk leveres efter bestilling, og kan bl.a. udgøre data til brug for lokal viderebearbejdning, i eksempelvis regneark, personalesystemer mv.