Information til IT medarbejdere

Statens Lønsystem vil i den kommende periode ændre IP-adresse og DNS domæne. Vi har i den forbindelse opdaget, at mange institutioner har udadgående firewall regler og VPN forbindelser, hvilket giver udfordringer for omlægningen.

Ny IP-adresse til SLS

Den nye IP adresse for SLS er: 45.149.136.1 - sls-service.sloen.dk

 • Kontroller om din institution bruger en VPN forbindelse ind til SLS
  • Den gamle IP for SLS er 147.29.11.10 – dkcscd11.csc.dk
  • Hvis ja, så kontakt der vil kunne hjælpe dig med at komme videre med din VPN forbindelse.
 • Kontroller evt. det nuværende FW setup og tilføj 45.149.136.1 - sls-service.sloen.dk som destination
  • Den gamle IP for SLS er 147.29.11.10 – dkcscd11.csc.dk
 • Benyttes SLS-klienten
  • Åben firewall mod
   • 45.149.136.1 port 970 (SLS Klient produktions port (PJY) )
   • 45.149.136.1 port 972 (SLS Klient produktions Løntest port (PJX))
   • 45.149.136.1 port 971 (SLS Klient til test af webservices port (PJZ))
 • Benyttes webservices
  • Åben firewall mod:
   • 45.149.136.1 port 874 (SLS webservices produktions port)
   • 45.149.136.1 port 872 (SLS webservices test port)

Se også
Test af ny DNS til SLS-klienten 

Ændring af webservice integrationen til SLS