Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL

Økonomistyrelsen frigiver efter behov løbende ændringer til produkter som vedrører Statens Lønsystem (SLS) og Statens Pensionssystem (SP). Denne side er en oversigt af de ændringer, som er blevet indkørt, samt vigtige informationer vedrørende oppetid.

Ekstraordinære servicevinduer 

Der kan i forbindelse med Sikkerhed og IT-omlægninger (fx netværk), blive foretaget ændringer, som er så store, at der ekstraordinært skal lukkes for systemerne SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL og webservices. Vi forsøger, at genere kunderne så lidt så muligt. Her er planen for lukketider:

System Dato Tidsrum Miljø
-

-

- -

HR-Løn skiftede ip-adresse d. 25. juni 2021

Hvis der er problemer med at tilgå HR-Løn kan det skyldes firewall opsætningen. Institutioner som har opsat en udadgående firewall regel for hrloen.modst.dk mod den gamle ip adresse: 188.64.154.185, skal have it-afdelingen skal ændre adgangen til ip-adressen: 45.149.136.64 port 443 og 80.
OBS: Det samme gælder slsguide.sloen.dk hvor den gamle ip-adressen er 188.64.154.181, som skal ændres til at pege mod: 45.149.136.69 port 443 og 80 

Data på testmiljø udskiftes til maj

Den 24. juni vil data på testmiljøet  blive maskeret med et datasæt, hvor de fleste GDPR informationer er genereret tilfældigt.
Fremover vil det derfor ikke være muligt genfinde de samme oplysninger i testmiljøet, som findes i produktionsmiljøet, da fx cpr-numre bliver maskeret.
Data, der indberettes efter udskiftningen af data vil være uberørte (maskeres ikke), og kan benyttes på samme måde, som de benyttes i dag. Dvs. at institutioner som opretter egne testcases med nye cpr-numre ikke bliver berørt at maskeringen. Dog nulstilles data sidst på måneden, se kalender nedenfor.

Bemærk: De institutioner som har systemer med tæt integration til SLS/HR-Løn data, skal overveje hvordan disse systemer arbejder med testdata fremover. 
Data i testmiljøet opdateres løbende hver måned ud fra denne kalender.


Releases og installation

Der frigives løbende nye versioner af SLS, HR-Løn og Brugerstyring Løn (BSL), men typisk vil der komme nye versioner op til 4 gange om året.
Brugerne får automatisk den nye version af HR-Løn, Lønarkiv og BSL, idet de 3 løsninger er browser-baseret, mens SLS-klienten kræver installation på pc'en.

Ny Version 

 

VersionRelease datoIndhold

SLS 9.4.3

01.09.21

Kl. 14:00

- SLS-klienten indeholder en ny version af Java. 

- Alle systemer til Statens Lønløsning kan fra 1. september 2021 tilgås via domænet "sloen.dk" i stedet for "modst.dk".

- Adgangen til Lønarkiv går via en ny indgangsportal, hvor det i første omgang er testpilot-kunderne som kan benytte Single Sign On (SSO) på løsningen.

Det forventes, at der åbnes op for SSO til alle kunder ultimo oktober 2021. Læs mere i vejledningen, som udgives medio august 2021. 

Mere information i vejledning her 

SLS 9.4.2
BSL
Lønarkiv

14.06.21

SLS-klienten indeholder en opdateret version af Java. Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen nedenfor tabellen.

SLS 9.4.1

25.02.21

SLS-klienten indeholder en opdateret version af Java. 
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen nedenfor tabellen.

SLS 9.4
BSL
Lønarkiv

27.11.20

Læs mere om SLS, BSL og Lønarkiv ændringer her (pdf)
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen nedenfor tabellen

SLS 9.3.1

27.08.20

Versionen indeholder opdateret version af Java. Samt ændring af dialogen til ferieregnskab, som senere vil blive åbnet for indberetning når det bliver relevant i forhold til ferieloven.
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen nedenfor tabellen.

HR-Løn

08.07.20

Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)

Sikkerhed

28.06.20

Sikkerheden for cipher-suiten er hævet til SHA-256 eller bedre. Dermed udgår understøttelse af ældre browsere (IE6 (WIN XP), IE8 (WIN 7)), IE8 (WIN XP) og ældre versioner af java (Java 6u45, Java 7u25) 

SLS 9.3
BSL

28.05.20
kl. 14.00

Læs mere om SLS og BSL ændringer her (pdf)
HR-Løn

03.04.20

Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 9.2

19.12.19

kl. 14.00

Versionen indeholder ændringer af dialoger vedr. ferieperioder og fravær vedrørende den nye ferielov.
Ligeledes vil brugeren blive adviseret om en ny version, som automatisk vil blive installeret - hvis der trykkes "Ja" til installation. 
De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, skal stadig følge vejledningen nedenfor tabellen.
SLS 9.1.6

28.11.19

kl. 16.00

Versionen indeholder opdateret Java og klargøring til "automatisk download" i kommende versioner.
Installationspakke er tilgængelig fra d. 28/11 kl. 16.00 og kan hentes fra SLSPortalen: https://sls.modst.dk/

De institutioner, hvor IT-afdelingen installerer SLS-klienten på brugerens maskine, kan følge vejledningen nedenfor tabellen.

HR-Løn 28.10.19 Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 9.1.4
BSL
Lønarkiv
12.09.19 Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at seneste sikkerheds patch til Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc. 
Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
HR-Løn 24.06.19 Teknisk opgradering af HR-Løn. Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 9.1 27.05.19 Versionen indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Den væsentligste ændring er, at Java er ”pakket ind i SLS”. Derfor skal SLS-klienten installeres på den enkelte pc.
Læs mere i Løninformation nr. 10 (pdf) 
SLS 9.0 28.11.18 Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
HR-Løn 28.11.18 Læs mere om HR-Løn ændringerne her (pdf)
SLS 8.9 28.09.18 Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)
SLS 8.8 30.05.18

Læs mere om SLS ændringerne her (pdf)

SLS-klient installation via IT-afdelingen og software via ”Filkassen”

I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig, som installerer software (PROD: PJY.msi , PROD-Løntest: PJX.msi , TEST: PJZ.msi) på pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen”:
https://filkassen.statens-it.dk/u/2SG_iIahv5XLIb-L/SLS%20produktion%20installation?l

OBS: Installationspakken er tilgængelig i filkassen 2 dage før indkøringsdatoen. 

Vigtigt: Hvis installation sker før angivne dato og klokkeslæt, kan brugeren ikke indrapportere i SLS, da den gamle version er gældende indtil dette tidspunkt.

Andre vigtig informationer vedrørende ændringer og oppetid

SystemDatoIndhold
e-Boks Oppetid Se e-Boks driftstatus her eller her, hvis du oplever problemer med hentning af lønsedler i HR-Løn og Lønarkivet. 
e-Boks  05.08.21

Borgerne får tomme lønsedler i e-Boks fra 2007-2017

Lønmodtagere som forsøger, at hente lønsedler i e-Boks for perioden 2007 - 2017, oplever tomme lønsedler - dvs. at der ikke er data på lønsedlen. 
e-Boks anbefaler, at downloade lønsedlen, hvorefter vises data på lønsedlen. De arbejder på at løse problemet, og har udsendt denne vejledning.

HR-Løn 29.06.21 Masseindberetninger til HR-Løn fra den 28. juni skal indberettes igen
Problemet med fejl på Masseindberetninger i HR-Løn er løst. Men Masseindberetninger som er forsøgt indlæst d. 28. juni, og som står med status VENTER, er desværre gået tabt og og skal genindlæses i HR-Løn igen.
Test 24.06.21 Data på testmiljøet som benyttes til webservice integrationstest vil blive maskeret d. 24. juni.
De institutioner som benytter SLS testmiljø til webservice integrationer, skal være opmærksom på at data fremadrettet vil være maskeret, læs mere her.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende SLS, HR-Løn og BSL opgraderinger, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsteamet via mail , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.