Digitale uddata

Økonomistyrelsen leverer digitale uddata fra løn- og pensionssystemet.

Løn- og pensionsuddata fra Statens Lønløsning leveres som PDF-filer i postkassesystemet ØDUP.

Partneraftaler

For at sikre, at uddata kommer frem til den rigtige modtager til rette tid, er der etableret partneraftaler til alle modtagere. Det er sket på baggrund af de kontaktoplysninger, der er givet besked om fra institutioner, kommuner, pensionskasser mv.

Program til at hente uddata

Økonomistyrelsen leverer et program, der kan hente PDF-filerne fra ØDUP. Programmet kan installeres på en PC eller en server. I tilknytning til hver lønkørsel, henter man de forskellige PDF-filer. Læs mere om ØDUP-filhenter her (pdf)

Lønuddata i LDV

Nogle lønuddata er dog ikke omlagt til PDF-filer. Det gælder de lønuddata, hvor der allerede eksisterer en rapportskabelon i LDV. Fra november måned 2012 skal nogle af de tidligere uddata fra Statens Lønsystem derfor hentes i LDV.

Ændring af kontaktoplysninger

For at sikre, at vi har de rette kontaktoplysninger i forhold til digitale uddata, skal der gives besked, hvis disse oplysninger ændres.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  1. Partneraftalenummer (fx PA85858)
  2. Kontaktmailadresse (fx en fællespostkasse)
  3. Kontaktpersonens navn og telefonnummer