Lønudbetaling med Statens Lønløsning

Statens Lønløsning understøtter digitalt arbejdet med korrekte og stabile løn- og pensionsudbetalinger til ansatte i staten – hver gang.

Hver måned udbetales løn til ca. 180.000 statslige ansatte. Derfor er der rigtig mange processer, der skal gå op i en højere enhed 2 gange hver måned, når lønnen udbetales til hhv. time- og månedslønnede medarbejdere. Det stiller høje krav til systemet og vores drift, som vi sætter en dyd i at efterleve.

En digital løsning, der gør det nemt for både lønmodtager og lønmedarbejder

Løn udbetales til medarbejderens NemKonto, og medarbejderen kan hurtigt og enkelt hente sin lønseddel i e-Boks. Systemet vedligeholdes og justeres løbende, for at gøre det nemt for lønmedarbejderne at håndtere beretninger og forespørgsler online. Det er med til at sikre, at de ca. 180.000 månedlige udbetalinger bliver korrekte. Senest har vi fx. etableret et opdateret lønarkiv.

Brugervenligt system, og altid hjælp at hente

Der er etableret en brugergrænseflade, der er målrettet HR-medarbejdere. Det betyder, at man ikke behøver dyb kendskab til koderne i løsningen for at kunne indberette ansættelser, ændringer mv. i systemet. Vi bestræber os på god service, og tilbyder vores kunder ydelser så som brugerstyring, uddata til brug for kontrol og afstemning samt vejledningsmateriale, så man er tryg som bruger af systemet.