Lønstatistik med Lønoverblik

Lønoverblik er et lettilgængeligt statistikværktøj for den enkelte medarbejder ifm. lokale lønforhandlinger. Systemet indeholder lønstatistikker for alle personalegrupper i staten.

I Lønoverblik kan du trække lønstatistikker for alle statslige områder, virksomheder og institutioner inklusive selvejeområderne.

Du kan finde statistikker om blandt andet:

  • Lønniveauer
  • Lønudvikling
  • Lønspredning
  • Regional lønfordeling

Lønoverblik er frit tilgængeligt og meget enkelt at anvende. Udviklet i samarbejde med Centralorganisationernes Fællesudvalg er Lønoverblik tænkt som en støtte til de lokale lønforhandlinger i staten for både arbejdsgivere og ansatte.

Gå til Lønoverblik på lønoverblik.dk

Datagrundlag og metoder

Lønoverblik bruger i vid udstrækning de samme datagrundlag og beregningsmetoder som ISOLA, men i modsætning til ISOLA er Lønoverblik offentligt tilgængeligt.

Med Lønoverblik er der et fælles datagrundlag, og statistikrapporterne opgøres efter ensartede principper for alle virksomheder i staten og kan derfor umiddelbart sammenlignes.

Tallene i Lønoverblik er baseret på faktiske lønudbetalinger, og opslagene viser øjebliksbilleder af løndannelsen og personalesammensætningen. Tallene er behandlet således, at de giver det bedst mulige og mest repræsentative billede af løn og personale, både på tværs af statslige virksomheder, personalegrupper og tid.

Hent vejledning til Lønoverblik (pdf)

Lønoverblik viser ikke den enkelte medarbejders løn, og ved lokale lønforhandlinger kommer man sjældent uden om at skulle se på lønnen til enkeltpersoner. Dette kan ikke lade sig gøre i en offentligt tilgængelig statistik som ”Lønoverblik”. Her henvises til LDV eller ISOLA.