Om Statens Koncernsystem

Statens Koncernsystem indsamler regnskabsdata fra statslige institutioner til brug for det officielle statsregnskab.

Om Statens Koncernsystem

Statens Koncernsystem (SKS) er et konsolideringssystem og rapporteringssystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner.

De officielle regnskaber og det efterfølgende statsregnskab opstilles ud fra de indsamlede data.

Statens Koncernsystem anvendes desuden til:

  • regnskabsgodkendelse
  • udgiftsopfølgning i staten
  • vedligeholdelse af de stamdata, der ligger til grund for registrering af bevillingstal og regnskabstal

I rapporteringsværktøjet Dynamisk rapportering er det muligt at danne egne rapporter til brug ved arbejdet med økonomiopfølgning.

Hvem bruger Statens Koncernsystem?

Statens Koncernsystem henvender sig til ansatte i ministerier, styrelser og institutioner, som arbejder med vedligeholdelse af lokale stamdata, regnskabsgodkendelse eller som har brug for at arbejde videre med økonomiopfølgning i Dynamisk rapportering.