Brugervejledninger til Statens Koncernsystem

Vejledninger til Statens Koncernsystem beskriver, hvordan man kommer igennem de forskellige arbejdsgange i systemet.

Vejledninger til download

Vejledningerne opdateres efter behov og kan downloades her:

Adgang og funktioner i Statens Koncernsystem (pdf)

Vedligehold decentrale stamdata i Statens Koncernsystem (pdf)

Sådan overføres data fra lokale økonomisystemer til Statens Koncernsystem (pdf)

Fejlhåndtering ifm. indlæsning af regnskabsfiler i Statens Koncernsystem (link til oes-cs.dk)

Support

Økonomistyrelsen modtager gerne kommentarer til vejledningerne via Økonomistyrelsens support.

Gå til Support og service

Lokal brugeradministration

Hvert ministeransvarsområde har en eller flere lokale brugeradministratorer, som er ansvarlig for området.

Læs mere og find vejledning til brugeradministration for dig, der er lokal brugeradministrator her