Kom godt i gang

På denne side kan du læse mere om implementering af IndFak for faktura- og indkøbshåndtering

Målgruppe for IndFak

For statsinstitutioner serviceret af Statens Administration, der benytter Navision Stat, er det obligatorisk at anvende IndFak. Øvrige statsinstitutioner med Navision Stat, kan vælge om de vil benytte IndFak. Statsinstitutioner som ikke indgår i samarbejdet med Statens Administration, kan vælge om de vil benytte IndFak. Der vil i den forbindelse blive indgået en implementeringsaftale.

IndFak kan benyttes af de statslige selvejende institutioner, men det er i udgangspunktet ikke obligatorisk. Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak. De selvejende institutioner vil ved brug af IndFak, skulle indgå selvstændige implementeringsaftaler med Økonomistyrelsen.

Systemet anvendes til fakturahåndtering og med udvidet opsætning til digitale indkøb

Udrulning af Indkøbsdelen

Fra 1.marts 2020 træder nyt indkøbscirkulære for Statslige irstitutioner i kraft, som betyder, at der skal være elektronisk bestillingsprocedure på udvalgte forpligtende aftaler. For de staslige instiutioner med IndFak, bliver der gennemført et planlagt udrulningsforløb omkring indkøb.

Selvejende institutioner med IndFak kan vælge, om de ønsker implementering for at tage indkøbsmodulet i brug.

Læs mere om implementering af Indkøbsdelen i IndFak og få adgang til korte inspirationsvideoer 

 

 

Implementeringen for de enkelte institutioner vil typisk forløbe over 4 uger, hvor institutionen skal deltage i et opstartsmøde samt 2 workshops.

Overblik over IndFak implementeringen

Vi har udarbejdet et dokumenter som viser, hvilke opgaver der skal forberedes og gennemføres, undervejs i et implementeringsforløb

Hent Tusindben for IndFak implementering (docx)

Workshop præsentationer IndFak

Under implementeringsforløbet er der et opstartsmøde og to workshop dage, som institutionerne skal deltage i.

På opstartsmødet får du status vedrørende IndFak samt en gennemgang af implementeringsforløbet.
Hent præsentation fra opstartsmøde (pdf)

Workshop dag 1 er en introduktions/undervisningsdag for centrale superbruger, centrale fakturafordeler og administratorer.
Workshop 1 præsentation (pdf)

Workshop dag 2 en opsætnings- og oplæringsdag (hovedsagligt for administratorer). Med administratorer menes de personer der skal oprette nye bruger, opsætte prokura, lave filtre mv.
Workshop 2 præsentation (pdf)

Disponent-hierarki i IndFak

I IndFak skal der opsættes et disponent hierarki, således dokumenterne automatisk kan sendes videre til godkenderne. Inden opsætningsworkshop skal institutionerne indsende oversigt over deres organisationshierarki.

Hent vejledning i disponent-hierarki (pdf)
Skabelon disponent-hierarki (xlsx)
Eksempel disponent-hierarki (xlsx)

Opsætning af Navision Stat

I forbindelse med overførsel af stamdata fra Navision Stat er det muligt at opsætte udeladelses filtre. Udeladelsesfiltre benyttes til at filtrere de data (fx. dimensionsværdier), der ikke skal overføres til IndFak.

Den aktuelle dimensionsopsætning i Navision Stat overføres til IndFak. Alle spærrede dimensioner og dimensionsværdier overføres ikke, og det ikke er muligt at kontere på spærrede dimensionskombinationer i IndFak.

Hent vejledning til GIS udeladelsesfiltre (pdf)
Kontroller dimensions-opsætning (pdf)

Idriftsættelse af brugere på IndFak

Vi har udarbejdet opstartsmateriale i forbindelse med at IndFak tages i brug i den enkelte institution. Materialet viser hvordan du kommer på systemet og udfører de første aktiviteter. Velkomstmail er tænkt, som et generisk eksempel, institutioner selv kan tilpasse.

Velkommen til IndFak (eksempel) (docx)
Sådan kommer du i gang med IndFak, fakturadel (docx)