Kom godt i gang

På denne side kan du læse mere om implementeringsforløbet for de to systemdele - fakturahåndtering og indkøbshåndtering.

For statsinstitutioner serviceret regnskabsmæssigt af Statens Administration, er det obligatorisk at anvende IndFak. Øvrige statsinstitutioner med Navision Stat, kan vælge om de vil benytte IndFak. Systemet anvendes til fakturahåndtering og med udvidet opsætning til digitale indkøb

Nyt indkøbscirkulære træder i kraft fra 1.marts 2020. Det betyder for Statens institutioner, at de skal anvende elektronisk bestillingsprocedure på udvalgte forpligtende aftaler. For institutioner med IndFak bliver der gennemført et planlagt udrulningsforløb. (læs nedenfor)