Om IndFak

IndFak er det fællesstatslige system, som understøtter arbejdsgange i forbindelse med indkøb og fakturagodkendelse.

Fra bestilling til betaling - få overblik over indkøbsprocessen

IndFak sikrer en enkel håndtering af elektroniske fakturaer. Systemet understøtter digitale indkøb og skaber overblik over fællesstatslige indkøbsaftaler og varekataloger. Samtidig er der udviklet et matchmodul, som kan koble fakturaen til den afgivne ordre, og derved automatisere behandling og godkendelse af faktura.

IndFak er fuldt integreret med statens økonomistyrings- og regnskabssystem Navision Stat, hvor bogføring og betaling af fakturaer foretages.

IndFak understøtter følgende forretningsprocesser:

  • modtage kataloger, administrere aftaler og bestille varer
  • oprette, behandle og afsende ordre
  • matche afgivne ordre med modtagne fakturaer
  • modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer

På den måde giver IndFak statslige og selvejende institutioner overblik over deres indkøb og bidrager dermed til at skabe det samlede overblik over statens indkøb.

IndFak2 driftes som en SaaS-løsning, hvor der er indgået kontrakt med Miracle frem til efteråret 2022. 

Du kan læse om genudbud af IndFak3 under ”Digitale services på vej

Målgruppe for IndFak

Det er en forudsætning, at jeres institution anvender Navision Stat for at kunne benytte IndFak.

Statslige institutioner: Det er obligatorisk at benytte IndFak for statsinstitutioner serviceret af Statens Administration. Øvrige statsinstitutioner kan vælge at benytte IndFak og skal i givet fald gennemgå et implementeringsforløb.

Statslige selvejende institutioner: Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak. De skal i givet fald indgå selvstændige implementeringsaftaler med Økonomistyrelsen.

 

Læs mere om hvordan du kommer i gang og får implementeret IndFak