Om IndFak

IndFak er det fællesstatslige system til understøttelse af indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesser

Overblik over vores fælles indkøbskurv

IndFak sikrer en enkel håndtering af elektroniske fakturaer. Systemet understøtter digitale indkøb, smidiggør godkendelse af fakturaer og skaber overblik over fællesstatslige indkøbsaftaler og varekataloger. IndFak er fuldt integreret med statens økonomistyrings- og regnskabssystem Navision Stat, hvor bogføring og betaling af indkøb foretages. 

IndFak understøtter følgende forretningsprocesser:

  • modtage kataloger, administrere aftaler og bestille varer
  • oprette, behandle og afsende ordre
  • matche afgivne ordre med modtagne fakturaer
  • modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer

På den måde giver IndFak de statslige og selvejende institutioner overblik over deres indkøb - og hjælper dermed med at skabe et samlet overblik over statens indkøb. IndFak driftes som en SaaS-løsning af Miracle. 

Målgruppe for IndFak

For statsinstitutioner serviceret af Statens Administration, der benytter Navision Stat, er det obligatorisk at anvende IndFak. Øvrige statsinstitutioner med Navision Stat, kan vælge om de vil benytte IndFak. Statsinstitutioner som ikke indgår i samarbejdet med Statens Administration, kan vælge om de vil benytte IndFak og indgå i et implementeringsforløb.

IndFak kan benyttes af de statslige selvejende institutioner, men det er i udgangspunktet ikke obligatorisk. Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak. De selvejende institutioner vil ved brug af IndFak, skulle indgå selvstændige implementeringsaftaler med Økonomistyrelsen.

Læs mere om hvordan du kommer i gang og får implementeret IndFak