Om IndFak

IndFak udgør det fællesstatslige system til understøttelse af indkøbs- og fakturagodkendelsesprocesserne forud for aflevering til Navision Stat.

Overblik over vores fælles indkøbskurv

IndFak sikrer en enkel håndtering af elektroniske fakturaer. Det understøtter digitale indkøb, smidiggør godkendelse af fakturaer og skaber overblik over fællesstatslige indkøbsaftaler og varekataloger. På den måde giver IndFak de statslige og selvejende institutioner overblik over deres indkøb - og hjælper dermed med at skabe et samlet overblik over statens indkøb.

IndFak understøtter følgende forretningsprocesser:

  • modtage kataloger, administrere aftaler og bestille varer
  • oprette, behandle og afsende ordrer
  • modtage, kontere og godkende fakturaer/kreditnotaer
  • matche afgivne ordre med modtagne fakturaer

IndFak er fuldt integreret med statens økonomistyrings- og regnskabssystem Navision Stat, hvor bogføring og betaling af indkøb foretages.

IndFak driftes som en SaaS-løsning af Miracle. 

Læs mere om hvordan du kommer i gang og får implementeret IndFak