Installation og drift af IndFak

Lokale administratorer og indholdsansvarlige kan her finde materiale af teknisk karakter.

Oversigt over releases

Her finder du oversigt over releases for IndFak og RejsUd samt information, som er relevant for samarbejde med jeres leverandører.

Måned Dokument Fokus
Forventet medio april 2023 Release Mercell 92 Afventer
Januar Release Ibistic 125 Rejseafregning og Faktura
Januar Release Mercell 91b Indkøb, Faktura og Rejseafregning
Januar Release Ibistic 124 Rejseafregning og Faktura

Måned Dokument Fokus
November Release Mercell 91 Indkøb, Faktura og Rejseafregning
Oktober Release Mercell 90b Faktura
September Release Mercell 90 Indkøb, Faktura og Rejseafregning
September Release Ibistic 123 Rejseafregning og Faktura
Juli Release Ibistic 122 Rejseafregning og Faktura
Juli Mercell 89 Indkøb, Faktura og Rejseafregning
Maj Release Ibistic 121b Rejseafregning og Faktura
Maj Release Ibistic 121 Rejseafregning og Faktura
Maj Release Mercell 88b Faktura
Maj Release Mercell 88 Indkøb, Faktura og Rejseafregning
April Release Mercell 87 Indkøb og Faktura
Marts Ibistic Integration Release 1010 Rejseafregning og Faktura
Marts Release Ibistic 120 Rejseafregning, Faktura og Bestilling
Februar Release Mercell 86 Indkøb og Faktura
Februar Release Ibistic 119 Rejseafregning og Faktura
Januar Release Ibistic 118 Rejseafregning og Faktura
Januar Release Mercell 85 Indkøb og Faktura

Schematronvalideringer - En teknisk sikring af data, der udveksles via elektronisk fakturering

Erhvervsstyrelsen frigiver typisk justeringer til de eksisterende schematronvalideringer til hhv. OIOUBL (danske E-bilag) og PEPPOL (europæiske E-bilag), for lovpligtig implementering 2 gange årligt.
Valideringerne understøtter kontrol af, at de data, der modtages via E-bilag, hænger sammen inden for de beregningsområder, der er udtaget i valideringerne, fx at antal * beløb = korrekt summeret beløb.

Deadline for behandlingstid

Disse schematronjusteringer skal implementeres lidt forskelligt afhængigt af, om Erhvervsstyrelsen strammer valideringen (typisk) eller slækker samme (meget sjældent). Implementeringen kan således risikere at "låse bilag inde i" INDFAK, hvis fx. implementeringen sker for hurtigt eller i forkert rækkefølge. Derfor har Økonomistyrelsen sammen med Statens Administration været nødsaget til at fastlægge en deadline for rimelig behandlingstid for E-bilag modtaget via IndFak.

Det er således besluttet pr. 04.07.19, at E-bilag modtaget i IndFak skal varemodtages, konteres og godkendes for oversendelse til Navision Stat inden for 6 uger (regnet fra modtagelsesdatoen i IndFak). Alternativt risikere E-bilaget at "strande" i IndFak i tilfælde af en lovpligtig stramning af schematronvalideringen.