Brugervejledninger til IndFak

Her finder du hjælp til at anvende indkøbsmodulet i IndFak.

Introduktionsvideoer og webinarer

Fem videoer giver en introduktion til indkøbsmodulet i IndFak. Videoerne er udarbejdet i foråret 2020 under coronapandemien og har i perioden den inspirationsdag, som var planlagt.

Se introduktionsvideoer om IndFak

Du kan også se webinarer, der gennemgår funktionalitet og giver tips og tricks til at understøtte indkøbsprocesser. Webinarerne er målrettet brugere af indkøbsmodulet i IndFak.

Se webinarer om IndFak

Vejledninger til indkøbshåndtering

Her er powerpoint-præsentationer, som giver et hurtigt indblik i systemet - fra aftaleindgåelse til ordreafgivelse og fakturamatch:

1. Intro Aftalemodul.ppt - gennemgang af aftalemodulet i IndFak, herunder opgaver der udføres af "Indholdsansvarlig" lokalt

2. Intro KatalogOrdre.ppt - gennemgang af fremsøgning af varer og afsendelse af ordre, samt varemodtagelse

Find hjælp direkte i IndFak

IndFak har en hjælpemenu, som du tilgår via spørgsmålstegn øverst i højre side. På dit dashboard i IndFak finder du korte hjælpevideoer til udvalgte indkøbsfunktionaliteter: Link til manualer i IndFak

Du kan læse om roller og opsætning af indkøbsmodulet under Brugeradministration 

Når du skal aktivere egne leverandører til indkøbsmodulet, henvises der til proces, som ligger hos vores systemleverandør. Find henvisning til leverandøraktivering under Installation og drift

E-læring og huskesedler

Det er vigtigt, at indkøbsmodulet understøtter de processer, som institutionerne har i forbindelse med deres indkøb. Via E-læring får du viden om, hvordan et effektivt indkøb kan planlægges og gennemføres i jeres organisation.

Se E-læring om indkøbsmodulet i IndFak

Hvis du har brug for at fastholde pointer E-læringskurset, kan du benytte huskesedlerne nedenfor:

Huskeseddel_Godkend_Katalog.pdf

Huskeseddel_Administrer_Del_aftale.pdf

Huskeseddel_Opret_og_Del_varegruppe.pdf

Huskeseddel_Oprette_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Behandle_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Godkende_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Varemodtage_ordre.pdf

Huskeseddel_Match_Ordre og Faktura.pdf