Vejledninger til Indkøbsdelen i IndFak

Vi har udarbejdet en række vejledninger, som anvendes til at komme godt igang med indkøbsmodulet i IndFak

Vejledninger til indkøbshåndtering i IndFak 

IndFak systemet har en hjælpemenu, som du tilgår via spørgsmålstegn øverst i højre side. På dit dashboard i IndFak, vil du finde korte hjælpevideoer til udvalgte indkøbsfunktionaliteter. "Link til manualer i IndFak"

Har du brug for at læse om roller og opsætning af indkøbsmodulet, vil du kunne finde mere under "Brugeradministration"

Når du skal aktivere egne leverandører til indkøbsmodulet, henvises der til proces som ligger hos vores systemleverandør. Find henvisning til leverandøraktivering under "Installation og drift"

Intro præsentationer og videoer til indkøb

Økonomistyrelsens implementeringsteam har lavet nogle præsentationer, som vil give et hurtigt indblik i systemet - fra aftaleindgåelse til ordreafgivelse og fakturamatch

1. Intro Aftalemodul.ppt - gennemgang af aftalemodulet i IndFak, herunder opgaver der udføres af "Indholdsansvarlig" lokalt

2. Intro KatalogOrdre.ppt - gennemgang af fremsøgning af varer og afsendelse af ordre, samt varemodtagelse

3. Intro Opsætning Matchregler.ppt - gennemgang af hvordan Matchregler bedst kan opsættes

Samtidig har implementeringsteamet har udarbejdet nogle korte videoer. Disse er tænkt som inspiration til, at I kan komme godt igang med digitalt indkøb. 

1. Se video til ws1 Cirkulære om e-handel og måling på dette. 
2. Se video til ws2 Best practice for organisering af indkøb. 
3. Se video til ws3 Indkøbsopsætning i IndFak. 
4. Se video til ws4 Gennemgang af ordre- og matchflow 
5. Se video til ws5 Gennemgang af indholdsansvarlig og aftalemodulet  

Læs mere om impelementering af indkøb under "Kom godt  igang"

E-læring og huskesedler

Det er vigtigt at indkøbsmodulet kan understøtte de processer, som institutionerne har i forbindelse med deres indkøb. Igennem E-læring vil I kunne se, hvordan et effektivt indkøb kan planlægges og gennemføres i jeres organisation. Se E-læring om indkøbsmodulet i IndFak

Der ligger samtidig en række huskesedler, som anvendes til at genopfriske emner i e-læringskurset.

Huskeseddel_Godkend_Katalog.pdf

Huskeseddel_Administrer_Del_aftale.pdf

Huskeseddel_Opret_og_Del_varegruppe.pdf

Huskeseddel_Oprette_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Behandle_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Godkende_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Varemodtage_ordre.pdf

Huskeseddel_Match_Ordre og Faktura.pdf