Vejledninger til Indkøbsdelen i IndFak

Vi har udarbejdet en række vejledninger, som anvendes til at komme godt igang med indkøbsmodulet i IndFak

Vejledninger til indkøbshåndtering i IndFak 

Best Practice og komme igang med Indkøb

Har  din organisation allerede fakturamodulet i IndFak, er det primært en organisatorisk implementering, at komme igang og få opsat indkøb. 

Der skal bl.a. tages stilling til roller, rettigheder og prokura - samt hvilke indkøb som skal foretages som e-handel

Læs Best Practice til tildeling af Indkøbsroller i IndFak (pdf)

Hent Beskrivelse af roller og rettigheder i IndFak (pdf)

Hent hvordan prokura opsættes i IndFak for hhv Faktura og Ordre (pdf)

Eksempler på varekategorier og ordretyper i IndFak (pdf)

E-læring og Huskesedler til indkøb med IndFak

Herudover er det vigtigt at såvel indkøbet som den efterfølgende behandling af faktura er intuitivt og effektivt. Det er også vigtigt at indkøbsmodulet kan understøtte de processer, som institutionerne har i forbindelse med deres indkøb.

Se E-læring om indkøbsmodulet i IndFak

Vi har udarbejdet en række huskesedler, som anvendes til at genopfriske emner i e-læringskurset.

Huskeseddel_Godkend_Katalog.pdf

Huskeseddel_Administrer_Del_aftale.pdf

Huskeseddel_Opret_og_Del_varegruppe.pdf

Huskeseddel_Oprette_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Behandle_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Godkende_rekvisition.pdf

Huskeseddel_Varemodtage_ordre.pdf

Huskeseddel_Match_Ordre og Faktura.pdf

Systemintro, Brugermanualer og hjælpevideoer til indkøb med IndFak

Vi har lavet nogle præsentationer, som vil give et hurtigt indblik i systemet - fra aftaleindgåelse til ordreafgivelse og fakturamatch

Intro aftalemodul_leverandøraktivering

Intro varesøgning_rekvisition_Ordre_varemodtagelse

Intro Match 2.0 demo

 

IndFak systemet er udformet med en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet.

Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet. 

Her kan du finde link til IndFak, hvor du kan hente brugermanualer

På dit dashboard i IndFak, vil du kunne finde korte hjælpevideoer, som viser hvordan du anvender udvalgte indkøbsfunktionaliteter