Best Practice indkøbsprocesser

Økonomistyrelsen har udarbejdet en best practice med anbefalinger til en effektiv tilrettelæggelse af indkøbs- og fakturaprocessen. IndFak er udviklet til at systemunderstøtte processen fra bestilling til betaling af en vare.

Ved at følge anbefalingerne i Best Practice kan I:

  • Få en god organisering og effektive forretningsgange på indkøbsområdet
  • Udnytte fordelene ved at anvende elektroniske workflow systemer til understøttelse af indkøbsprocessen
  • Understøtte, at institutionernes indkøbspolitikker og andre administrative retningslinjer bliver overholdt
  • Reducere den tid, det tager at håndtere indkøbene
  • Minimere antallet af involverede personer i processen
  • Sikre kvaliteten og de nødvendige opfølgningsrutiner i forhold til regler og procedurer.

Test også, hvor digitale jeres indkøb er. I kan finde de områder, hvor I allerede er i mål eller godt på vej - samt at finde de steder, hvor der fortsat er behov for en ekstra indsats.