Best Practice indkøbsprocesser

Økonomistyrelsen har udarbejdet en best practice med anbefalinger til en effektiv tilrettelæggelse af indkøbs- og fakturaprocessen. IndFak er udviklet til at systemunderstøtte processen fra bestilling til betaling af en vare.

Ved at følge anbefalingerne i Best Practice kan I:

  • Få en god organisering og effektive forretningsgange på indkøbsområdet
  • Udnytte fordelene ved at anvende elektroniske workflow systemer til understøttelse af indkøbsprocessen
  • Understøtte, at institutionernes indkøbspolitikker og andre administrative retningslinjer bliver overholdt
  • Reducere den tid, det tager at håndtere indkøbene
  • Minimere antallet af involverede personer i processen
  • Sikre kvaliteten og de nødvendige opfølgningsrutiner i forhold til regler og procedurer.

Se en visualiseringsfilm om understøttelse af best practice processer, der illustrerer IndFak i en case med billeder og budskaber.

Filmen er tænkt som en appetitvækker og bør ses af alle, som har brug for et overordnet indtryk af IndFak. Filmen viser flowet fra behov over indkøb til betaling.

Se filmen 

  1. Du klikker på linket herunder for at downloade filmen i PowerPoint.
  2. Når den er downloadet, skal den vises som diasshow. (klik på dias ikon nederste venstre hjørne)
  3. Husk at tænde for lyd.

Klik her for at se introfilmen (pptm) (ca. 37 Mb)

Vær opmærksom på, at det viste system (fx design og grafisk layout mv.) ikke er det samme som i den endelige løsning. Filmen egner sig derfor ikke til undervisningsmateriale. 

Test også, hvor digitale jeres indkøb er. I kan bruge selvevalueringen til at finde de områder hvor I allerede er i mål eller godt på vej og at finde de steder, hvor der fortsat er behov for en ekstra indsats.