Brugeradministration i IndFak

Vi har i samarbejde med systemleverandøren udarbejdet materiale, der kan hjælpe jer som administratorer i IndFak.

Beskrivelse af Roller og rettigheder

Beskrivelse af Roller og Rettigheder i IndFak (pdf) - Opdateret August 2020

Nyt Administrationsmodul

Administrationsmodulet i IndFak og RejsUd er - pr. d. 5. maj 2020, opdateret til en ny brugergrænseflade.

Under fanen "Brugeradministration" har I mulighed for, at orientere jer om ændringerne

Der er også mulighed for at se videopræsentationer af det nye modul. 

Her vil følgende områder blive vist og gennemgået.

1. Introduktion

2. Brugeroversigt

3. Brugerdetaljer

4. Gruppeadministration

5. Organisationsadministration

6. Dataadministration

Hjælp direkte i systemet

IndFak systemet er udformet med en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet. Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet.

Vejledninger og huskesedler til administratorer

Bemærk; Udvalgte Vejledninger er under opdatering til nyeste brugergrænseflade og frigives i nærmeste fremtid.
Se i øvrigt under "Brugervejledninger".

Vejledning til nulstilling af password på brugere (pdf)

Opsætning af prokura i IndFak (pdf) - Opdateret juli 2020

Vejledning for rettighedskontrol af brugeradministration (pdf) - Opdateret juni 2020

Der er i forbindelse med e-læringskurset til IndFak lavet nogle huskesedler til administratorer. Disse kan anvendes til at genopfriske de emner, som kurset omhandler.

Huskeseddel_Brugeropsaetning (pdf)
Huskeseddel_Opret_autokontering (pdf)
Huskeseddel_Opret_autorouting (pdf)
Huskeseddel_Opret_ny_bruger (pdf)
Huskeseddel_Opret_organisationsstruktur (pdf)
Huskeseddel_Opret_stedfortræder (pdf)
Huskeseddel_Placering (pdf)
Huskeseddel_Opret_filtre (pdf)
Huskeseddel_Tildel_filtre (pdf)
Huskeseddel_Se_tildelte_filtre (pdf)
Huskeseddel_Anvend_rapporter (pdf)