Brugeradministration i IndFak

Her finder du materiale, der kan hjælpe dig som administrator i IndFak.

Vejledning til opsætning af fraværsassistent - Opdateret juni 2021

Ny funktionalitet (AI) hjælper med kontering i IndFak

Institutioner med IndFak kan bruge mindre tid og samtidig få en mere ensartet og korrekt kontering af fakturaer med den nye funktionalitet.

Med afsæt i data fra de seneste år giver en algoritme bud på kontering af jeres fakturaer, der med mindst 95% sandsynlighed er korrekt. Jeres medarbejdere skal blot godkende konteringerne eller manuelt rette dem.

Algoritmen lærer hele tiden af de data, den arbejder med. Nøjagtigheden bliver derfor bedre og bedre. Løsningen er testet af fire pilotinstitutioner med et meget tilfredsstillende resultat.

I opsætter selv IndFak til at benytte den nye funktionalitet

På et webinar den 5. maj 2021 blev opsætning AI-løsningen gennemgået. Webinaret var målrettet systemadministratorer i institutionerne.

Se eller gense webinaret fra den 5. maj 2021 (video)

Download powerpoint-præsentation fra den 5. maj 2021 (pdf)

Guide til opsætning af Match og AI regler

Systemadministrator kan på egen hånd opsætte regler, som automatiserer fakturaprocessen. Guiden nedenfor indeholder best practice eksempler på anvendelse af dokumentregler, herunder en mere operationel visning af, hvordan Matchregler og AI konteringsregler opsættes – enten i samspil eller hver for sig.

Se guide til opsætning af Match og AI regler.ppt 

Du kan læse mere om den nye funktionalitet i nyheden på Økonomistyrelsens hjemmeside

Vejledninger og huskesedler til administratorer

Beskrivelse af Roller og Rettigheder i IndFak (pdf) - Opdateret august 2020

Opsætning af prokura i IndFak (pdf) - Opdateret juli 2020

Vejledning for rettighedskontrol af brugeradministration (pdf) - Opdateret juni 2020

Vejledning til opsætning af fraværsassistent - Opdateret juni 2021

Der er i forbindelse med e-læringskurset til IndFak lavet nogle huskesedler til administratorer. Disse kan anvendes til at genopfriske de emner, som kurset omhandler.

Huskeseddel_Brugeropsaetning (pdf)
Huskeseddel_Opret_autokontering (pdf)
Huskeseddel_Opret_autorouting (pdf)
Huskeseddel_Opret_ny_bruger (pdf)
Huskeseddel_Opret_organisationsstruktur (pdf)
Huskeseddel_Opret_stedfortræder (pdf)
Huskeseddel_Placering (pdf)
Huskeseddel_Opret_filtre (pdf)
Huskeseddel_Tildel_filtre (pdf)
Huskeseddel_Se_tildelte_filtre (pdf)
Huskeseddel_Anvend_rapporter (pdf)

Bemærk: Udvalgte Vejledninger er under opdatering til nyeste brugergrænseflade og frigives i nærmeste fremtid.

Find også hjælp direkte i IndFak

IndFak systemet har en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet. Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet.

IndFak's administrationsmodul

Administrationsmodulet i IndFak og RejsUd blev i maj 2020 opdateret og fik en ny brugergrænseflade. Under fanen "Brugeradministration" har du mulighed for, at orientere dig om ændringerne.

I video-præsentationerne kan du få en introduktion til modulet samt gennemgang af brugeroversigt, brugerdetaljer, gruppeadministration, organisationsadministration og dataadministration.

Se video-præsentationer