Brugeradministration i IndFak

Her finder du materiale, der kan hjælpe dig som administrator i IndFak.

Nedlukning af AI forkontering i IndFak2

Økonomistyrelsen har besluttet at opsige kontrakten på løsningen ’AI forkontering’ med udgangen af september 2022 grundet tekniske udfordringer. Vi har brugt mange kræfter på at løse udfordringerne og har løbende været i konstruktiv dialog med vores leverandør - men desværre uden at komme helt i mål.

Vi står over for implementering af en ny løsning til kontraktstyring, indkøb og fakturahåndtering, som skal erstatte det nuværende IndFak. Vi vælger derfor, at sætte fuld fokus på implementeringen af den nye løsning, hvor der også vil indgå funktionalitet til automatisk AI-baseret forkontering, og vi vil bruge de mange erfaringer fra den eksisterende AI-løsning til at sikre en tilsvarende løsning på IndFak3, der sikrer den forventede procesbesparelse for brugerne.

Institutioner, der pt. anvender AI-løsningen, har fået direkte besked.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at skrive til IndFak-teamet på

OBS! Der er en ny guide til opsætning af Matchregler på vej.

Vejledninger og huskesedler til administratorer

Beskrivelse af Roller og Rettigheder i IndFak (pdf) - Opdateret august 2020

Opsætning af prokura i IndFak (pdf) - Opdateret juli 2020

Vejledning for rettighedskontrol af brugeradministration (pdf) - Opdateret juni 2020

Vejledning til opsætning af fraværsassistent - Opdateret juni 2021

Der er i forbindelse med e-læringskurset til IndFak lavet nogle huskesedler til administratorer. Disse kan anvendes til at genopfriske de emner, som kurset omhandler.

Huskeseddel_Brugeropsaetning (pdf)
Huskeseddel_Opret_autokontering (pdf)
Huskeseddel_Opret_autorouting (pdf)
Huskeseddel_Opret_ny_bruger (pdf)
Huskeseddel_Opret_organisationsstruktur (pdf)
Huskeseddel_Opret_stedfortræder (pdf)
Huskeseddel_Placering (pdf)
Huskeseddel_Opret_filtre (pdf)
Huskeseddel_Tildel_filtre (pdf)
Huskeseddel_Se_tildelte_filtre (pdf)
Huskeseddel_Anvend_rapporter (pdf)

Bemærk: Udvalgte Vejledninger er under opdatering til nyeste brugergrænseflade og frigives i nærmeste fremtid.

Find også hjælp direkte i IndFak

IndFak systemet har en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i systemet. Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn ved siden af profil-ikonet.

IndFak's administrationsmodul

Administrationsmodulet i IndFak og RejsUd blev i maj 2020 opdateret og fik en ny brugergrænseflade. Under fanen "Brugeradministration" har du mulighed for, at orientere dig om ændringerne.

I video-præsentationerne kan du få en introduktion til modulet samt gennemgang af brugeroversigt, brugerdetaljer, gruppeadministration, organisationsadministration og dataadministration.

Se video-præsentationer