Indkøb og fakturahåndtering med IndFak

Hvordan bestiller jeg en vare? Hvad skal jeg gøre med fakturaen? Er der en indkøbsaftale på området? IndFak skaber overblik over indkøb og fakturahåndtering.

Når forskellige medarbejdere køber forskelligt ind hos forskellige leverandører og har forskellige indkøbsprocesser, kan det være svært at bevare overblikket over sit indkøb fra start til slut. Tid, energi og ressourcer, som kunne have gjort gavn andre steder, går tabt.

For at understøtte de statslige og selvejende institutioners indkøb og fakturahåndtering tilbyder Økonomistyrelsen en samlet løsning  - fra indgået aftale, bestilling af varer/ydelser og godkendt faktura til betaling. 

Målgruppe

Det er en forudsætning, at jeres institution anvender Navision Stat for at kunne benytte løsningen.

Statslige institutioner: Det er obligatorisk at benytte IndFak for statsinstitutioner serviceret af Statens Administration. Øvrige statsinstitutioner kan vælge at benytte IndFak og skal i givet fald gennemgå et implementeringsforløb.

Statslige selvejende institutioner: Alle selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, kan vælge at benytte IndFak. De skal i givet fald indgå selvstændige implementeringsaftaler med Økonomistyrelsen.

Læs mere om IndFak her

 

Relaterede systemer

IndFak integrerer med en række væsentlige systemer i staten:

Navision Stat
LDV - Statens BI

Strategi og Roadmap

Vedligeholdelse og videreudvikling af IndFak er underlagt gældende produktstrategi og roadmap:

Produktstrategi (pdf)
Roadmap 2022-2024