Statens HR: Pilotfase 

1. pilot

 • § 7 Finansministeriet
  • Departementet
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Økonomistyrelsen
  • Statens Administration
  • Statens IT

2. pilot

 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Departementet
 • § 17 Beskæftigelsesministeriet
  • Departementet
  • Arbejdstilsynet
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • § 21 Kulturministeriet
  • Det Kongelige Teater og Kapel

 • § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Fødevarestyrelsen

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (Fællesadministration, Institut)

  

Statens HR: Implementeringsbølger 

Bølge 1

 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Aalborg Universitet (resten af universitetet)
 • § 8 Erhvervsministeriet
  • Den Maritime Havarikommission
  • Erhvervsstyrelsen
  • Finanstilsynet
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen
  • Nævnenes Hus
 • § 9 Skatteministeriet
  • Kompetencesekretariatet
  • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
 • § 23 Udlændinge- og Integrationsministeriet 
  • Departementet
  • Udlændingestyrelsen
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • Hjemrejsestyrelsen
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Bølge 2 

I drift
1. december 2020

 • § 7 Finansministeriet
  • De Økonomiske Råd
 • § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Departementet
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen  
  • Danmarks Innovationsfond
  • Arkitektskolen Aarhus
  • Dansk Dekommissionering
  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Danmarks Akkrediteringsinstitution
  • Studievalg Danmark
  • Studenterrådgivningen
 • § 20 Børne- og Undervisningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Evalueringsinstitut
  • Dansk Center for Undervisningsmiljø
  • Styrelsen for IT og Læring
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Meteorologiske Institut
  • Energistyrelsen
  • Klimarådet
  • Forsyningstilsynet
  • Geodatastyrelsen
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bølge 3

I drift
1. juni 2021

 • § 11 Justitsministeriet
  • Departementet
  • Tilsynet for Efterretningstjenesterne
  • Civilstyrelsen
  • Datatilsynet
  • Den Uafhængige Politiklagemyndighed
  • Styrelsen for Forsyningssikkerhed
 • § 15 Social- og Ældreministeriet
  • Ankestyrelsen
  • Socialstyrelsen
  • Familieretshuset
  • Kofoeds Skole
 • § 21 Kulturministeriet
  • Departementet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
 • § 22 Kirkeministeriet
  • Departementet
 • § 23 Miljøministeriet
  • Departementet
  • Danmarks Miljøportal Digital Miljøforvaltning
  • Miljøstyrelsen
  • Naturstyrelsen og Kystdirektoratet
 • § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Departementet
  • Fiskeristyrelsen
  • Landbrugsstyrelsen
 • § 28 Transportministeriet
  • Departementet
  • Trafikstyrelsen
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
  • Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
  • Bygningsstyrelsen
  • Færdselsstyrelsen
 • § 13 Indenrigs- og Boligministeriet 
  • Danmarks Statistik
  • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  • VUC Lyngby
  • Roskilde Universitet

Bølge 4

I drift
1. april 2022

 • § 5 Statsministeriet
  • Departementet
  • Rigsombudsmanden på Færøerne
  • Rigsombudsmanden på Grønland
 • § 6 Udenrigsministeriet
  • Departementet
 • § 11 Justitsministeriet
  • Domstolsstyrelsen
  • Kriminalforsorgen
 • § 13 Indenrigs- og Boligministeriet (inkl. Benchmarkingenheden 
  • Departementet
  • Bolig- og Planstyrelsen
  • CPR-administrationen
 • § 15 Social- og Ældreministeriet
  • Departementet (inkl. Ældreområdet)
  • Børnerådet
  • Det Centrale Handicapråd 
  • Rådet for Socialt Udsatte
  • Frivilligrådet
 • § 16 Sundhedsministeriet
  • Departementet
  • Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Statens Serum Institut
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Styrelsen for Patientklager
  • Nationalt Genom Center
  • ICARS
 • § 21 Kulturministeriet
  • Billedkunstskolerne Det Kongelige Danske Kunstakademi
  • Akademiraadet
  • Dansk Sprognævn
  • Den Danske Filmskole
  • Den Danske Scenekunstskole
  • Den Hirschsprungske Samling
  • Det Danske Filminstitut
  • Det Grønne Museum
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Nationalmuseet
  • Nota
  • Ordrupgaardsamlingen
  • Rytmisk Musikkonservatorium
  • Rigsarkivet
  • Statens Museum for Kunst
  • Statens Værksteder for Kunst og Håndværk
  • Syddansk Musikkonservatorium

Tidsplanen er opdateret den 07. juni 2021

buoepi