Installation og drift af Statens HR

Se aktuelle releases og servicevinduer for Statens HR. Statens HR er en cloudbaseret løsning. Den aftalte driftstid for løsningen er 24 timer i døgnet, 365 dage om året, bortset fra tidspunkter med servicevinduer.

Kvartalsvise servicevinduer ved ny release

Ved de kvartalsvise servicevinduer, lægges de obligatoriske opdateringer på produktionsmiljøet i Statens HR. Opdateringen kræver nedetid, hvor systemet ikke kan tilgås.

I 2021 er der følgende servicevinduer, hvor løsningen ikke kan tilgås:

  • Fredag den 15. oktober kl. 21.00 til lørdag den 16. oktober kl. 12.00

Mindre servicevinduer vil blive varslet direkte i systemet via. en banner.

Delvist servicevindue hver onsdag eftermiddag:

De øvrige måneder vil der også være mulighed for delvise servicevinduer hver onsdag i tidsrummer kl. 16-24. Disse vil ikke medføre gener for medarbejdere og ledere, men kan medføre driftsforstyrrelser for HR-afdelingerne. Hvis et servicevindue forventes at medføre decideret nedetid, vil det blive kommunikeret på denne side. 

I tilfælde af lukning/utilgængelighed ud over de nævnte tidspunkter, vil der blive givet særskilt besked herom på Økonomistyrelsens hjemmeside vedr. driftsstatus.

Se driftsstatus for Statens HR