Organisering og brugerinvolvering af Statens HR

Team Statens HR prioriterer dialog med brugerne, læs her hvordan vi er organiseret.

Tæt dialog og god koordinering

Statens HR påvirker mange institutioner, medarbejdere og arbejdsgange. Løsningen har også sammenhæng til andre systemer og arbejdsopgaver i Finansministeriet. Team Statens HR lægger derfor vægt på tæt dialog med brugerne og på god koordinering på tværs af ministeriet.

Den interne organisering

Styregruppen

Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for den succesfulde realisering af Statens HR.

Statens HR følger standarderne i Statens It-projektmodel. Styregruppen består af chefer i Økonomistyrelsen og Statens Administration, som repræsenterer forretningsmæssige, systemmæssige og brugernære aspekter. Det sikrer effektive beslutninger om økonomi, ressourcer og fremdrift. Økonomistyrelsens direktør Poul Taankvist er formand for styregruppen.

Brugerinvolvering på tværs af institutioner

Formålet med brugerinddragelse er blandt andet at:

  • give projektet et grundigt kendskab til institutionernes forretningsprocesser
  • forankre projektet i departementer og institutioner
  • forberede og modne implementering af løsningen

Overordnede projektledere

Gruppen består af en erfaren medarbejder fra hvert departement, som har til opgave at være bindeled mellem ministerområdet og projektet.

Hent liste over overordnede projektledere (pdf)

Under implementeringsforløbet deltager ministerområde/ institution yderligere i følgende to fora:

Bølgenetværk og bølgeforum

For hver implementeringsbølge etableres der et bølgenetværk og et bølgeforum, som løbende indkaldes til møder i Økonomistyrelsen.

Bølgenetværket består af koordinatoren og projektlederen. Formålet er at udveksle erfaringer på det praktiske og operationelle plan. Der er tale om et arbejdsmøde.

Bølgeforummet består af HR-chefer. Formålet er overordnet strategiske drøftelser i forhold til implementeringen af Statens HR.