Implementeringskoncept for Statens HR

Implementeringskonceptet for Statens HR er bygget op over en periode på 11 måneder, hvor løbende aktiviteter og workshops bidrager til at give institutionerne den bedst mulige implementering af Statens HR. Forløbet starter 9 måneder før systemet overgår til drift og slutter 2 måneder efter.

Hvordan skaber vi et samarbejde?

Samarbejdet mellem Økonomistyrelsen og det ministerområde, som skal implementere Statens HR, sker gennem besættelse af en række roller, der er ansvarlige for hver deres implementeringsområde. De fire områder består af:

 • Organisatorisk forandring
 • Data og system
 • Kommunikation
 • Uddannelse og support

Ministerområdet udvælger en projektleder, der fungerer som den øverst ansvarlige for implementeringen, og som varetager den overordnede kommunikation med Økonomistyrelsens bølgeansvarlige. På det operationelle niveau sammensætter ministerområdet et implementeringsteam og udpeger en ansvarlig for hvert af de fire implementeringsområder.

Opgavepakker og logikken bag

Til hvert af de fire implementeringsområder hører en række opgavepakker, der gennemføres i samarbejde med Økonomistyrelsen. Hver opgavepakke består af en overordnet beskrivelse af opgaven med tilhørende bilag. Beskrivelsen informerer om det overordnede formål med den enkelte opgavepakke, orienterer om møder, mødedeltagere, nødvendige kompetencer og de værktøjer, som skal benyttes.

Opgavepakkerne opdateres og tilpasses løbende gennem sparring og dialog med institutionerne. De omfatter følgende:

Organisatorisk forandring:

 • Implementeringsopstart
 • Gapfit
 • Standardskabeloner
 • Gevinstrealisering

Data og system:

 • It-opsætning
 • Dataindsamling
 • Revision og sikkerhed
 • Effekthåndtering

Kommunikation:

 • Kommunikation

Uddannelse og support:

 • Uddannelse og supportforberedelse
 • Ibrugtagning, drift og support

Hvordan formidler vi hele implementeringskonceptet?

Implementeringen af Statens HR indledes med et opstartsmøde, hvor rammen sættes for forløbet. Derefter udsendes opgavepakkerne løbende til ministerområdets projektleder. Projektlederen får desuden adgang til et digitalt implementeringsdashboard til at holde styr på deadlines samt til statusrapportering.

Der er også oprettet en Campus-gruppe, hvori ministerområdet kan se det samlede implementeringsmateriale.

Få yderligere indsigt i vores implementeringskoncept

I PowerPointen er der flere informationer om implementeringskonceptet, opgavepakkerne og fristerne. PowerPointen indeholder desuden et skærmprint af det dashboard, som giver projektlederen overblik over implementeringsprocessen.