Hvorfor Statens HR?

Når opgaver digitaliseres, giver det mere effektive arbejdsgange, stordriftsfordele og et bedre styringsgrundlag i statens institutioner.

Digitalisering forenkler og løfter kvaliteten

Når de administrative processer flytter fra manuel til digital løsning, reduceres opgaver som fx genindtastning af data, udfyldelse af blanketter og kontroller. Andre opgaver bliver også lettere at løse. Opdateringer af overenskomster og regelændringer sker centralt i brevskabeloner. Det er med til at sikre kvaliteten i den daglige personaleadministration.

Billede af mennesker

Entydig organisationsstruktur og realtime HR-data

Statens HR indeholder en organisationsstruktur viser, hvordan den enkelte institution organisatorisk er bygget op og tydeliggør, hvilke stillinger der er knyttet til den enkelte institution og afdeling. Det er muligt at se normeringer på laveste organisatoriske niveau, og om der er ubesatte årsværk.

Den digitale organisationsstruktur giver rammen for HR-data. Det er i organisationsstrukturen, at HR-data bliver registreret. Det gør det let at få anvendelige oplysninger og statistikker om egen organisation - realtime. Altid opdaterede oplysninger løfter kvaliteten af HR-data.

Gevinster ved Statens HR

Institutionerne kan forvente følgende gevinster, når Statens HR er godt implementeret:

 • Bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag samt god datakvalitet
 • Optimering af processer og arbejdsgange
 • Opdateret regelefterlevelse
 • Flere stordriftsfordele

Som HR-medarbejder får man:

 • Overblik over organisationshierarkiet, fx til brug for medarbejdertilfredshedsmålinger, analyser eller organisationsændringer
 • Overblik over stillingsstruktur og årsværk
 • Overblik over medarbejdere, fx ved udflytninger og ressortændringer
 • Organisations- og medarbejderstamdata til rapportering
 • Opdaterede skabeloner og sikkerhed for, at lovgivning, blandt andet persondataforordningen, overholdes

Som leder får man:

 • Overblik over eget kontor eller team, inkl. overblik over, hvornår en tidsbegrænset stilling udløber osv. 
 • Mulighed for at trække rapporter
 • Mulighed for at tildele effekter til medarbejdere 

Som medarbejder får man:

 • Overblik over egne stamdata
 • Overblik over udleverede effekter
 • Muligheder for selvbetjening
 • Overblik over egen organisation og andre organisationer i staten 

Med effektmodulet får institutionen en struktureret tilgang til effekter, herunder overblik over udlevering ved ansættelse og tilbagelevering ved fratrædelse.