Gå-hjem-møder i forbindelse med Statens HR

Vi holder løbende gå hjem-møder med aktuelle emner og nyheder. Du får her mulighed for at dykke ned i
et specifikt emne på kanten af en arbejdsdag og mødes til faglig dialog med interesserede fra andre
styrelser.

Kommende gå-hjem-møder

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogle gå-hjem-møder.

Hvis du har ønsker til kommende gå-hjem-møder, kan du oprette en sag i Serviceportalen med emnet "ønsker til kommende gå-hjem-møder". 

Hvordan deltager jeg?

Invitationen til gå-hjem-møderne sendes til jeres driftsansvarlig. Gå hjem-møderne afholdes via Skype og er cirka af en times varighed.

Afholdte gå-hjem-møder 

Mandag den 12. december kl. 14-15 om rapporter.

På mødet blev det arbejde, der er udført omkring rapporter i efteråret 2022 præsenteret og de 12 nye rapporter vedrørende Medarbejderdata og de 5 nye rapporter vedrørende Organisationsdata gennemgået.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Tirsdag den 6. december kl. 14-15 om releasen 22C-M3.

På mødet blev nye funktionaliteter, som var en del af releasen 22C-M3, præsenteret. De nye funktionaliteter i Statens HR var kommet 30. november 2022.

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Torsdag den 24. november kl. 14-15 og fejlhåndtering

På mødet blev udvalgte fejl fra fejlhåndteringsmodulet gennemgået. 

Se præsentation fra mødet (PDF).

Torsdag den 27. oktober kl. 14-15 om diskrepansrapporten.

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten samt eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes gennemgået. 

Se præsentationen fra mødet (PDF). 

Torsdag den 22. september kl. 14.30-15.30 om opdatering af Statens HR.

På mødet blev en række ændringer gennemgået blandt andet indenfor rapportering, nye felter i Effektmodulet, integrationspunktet LFS og videre. 

Se præsentationen fra mødet (PDF).

Onsdag den 22. juni kl. 14-15 om fejlhåndteringsmodulet i Statens HR.

På mødet blev der gennemgå udvalgte fejl i modulet. Mødet henvendte sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Onsdag den 8. juni kl. 14-15 om arbejdsgange med Statens Administration og Statens HR.

Tilbage i marts afholdt Statens Administration et gå-hjem-møde vedrørende arbejdsgange med Statens Administration og Statens HR. Da bølge 4 efterfølgende er kommet på løsningen inviterer vi nu til en gennemgang af dette igen. Mødet er dermed primært henvendt til bølge 4 institutioner, men alle institutioner er velkomne til at deltage, hvis man ønsker at få det genopfrisket, eller ikke har haft mulighed for at deltage før.  

Se præsentation fra mødet (PDF). 

På mødet blev følgende gennemgået: 

 • Arbejdsgang fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration til serviceanmodningen er løst
 • Hvornår skal der sendes via SHR og hvornår via lønportal
 • Afleveringsfrister
 • Procesgennemgang
 • Øvrigt
 • Spøgsmål

Trsdag den 24. maj kl. 14-15 om diskrepansrapporten. 

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten gennemgået, og der blev vejledt om hvordan diskrepanser afhjælpes.

Se præsentation fra mødet (PDF).

Fredag den 11. marts kl. 14-15 - i samarbejde med Statens Administration.    

På mødet blev følgende gennemgået: 

 • Arbejdsgangen fra indsendelse af serviceanmodning til Statens Administration og til serviceanmodningen er løst
 • Processer vedr. ændring af indplacering, forventet slutdato og DocumentRecords/Løngruppeskrift – HR Sag III
 • Automatisering af aconto-proces
 • Afleveringsfrister

Se præsentation fra mødet (PDF).

Torsdag den 10. februar 2022 10.00-11.00 om GDPR.

På mødet blev de vigtigste områder af GDPR gennemgået, og det blev vist, hvordan du besvarer indsigtanmodninger fra nuværende eller tidligere medarbejdere. 

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Tirsdag den 11. januar 2022 14.00-15.00, Onsdag den 19. januar 2022 14.00-15.00 og Tirsdag den 8. februar 2022 13.30-14.00 om HR Sag. 

På mødet blev nye opdateringer, som er relevante for SAM kunder, gennemgået. Efter mødet er der foretaget tilføjelse til slide 27, som følge af spørgsmål på mødet vedr. mulighed for udsendelse af breve, der skal sendes med faktura. 

Se præsentation fra møderne den 11. og 19. januar (PDF). 

Se præsentation fra mødet den 9. februar (PDF).

Onsdag den 10. november og 15. december klokken 14.00-15.00 om diskepansrapporten. 

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten og eksempler på forskelle mellem Statens Lønsystem og Statens HR gennemgået, samt hvordan disse forskelle kan afhjælpes.

Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet (PDF).

Tirsdag den 27. oktober klokken 14.00-15.00 om fejlhåndteringsmodul.

På dette møde blev der besvaret en række spørgsmål angående fejlhåndteringsmodulet og givet eksempler på fejlkoder, som kan være svære at håndtere.

Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet (PDF). 

Mandag den 29. august kl. 14-15 om datostyring.

På mødet blev følgende punkter gennemgået: 

 • Hvad er datostyring i Statens HR
 • Hvordan arbejder man med perioder, start- og slutdatoer og indirekte ændringer
 • Datostyring ift. fremtidige fratrædelse
 • Hvilke konsekvenser kan datostyring have, hvis ikke man er opmærksom på det
 • Datostyring og integration til SLS

Se præsentationen fra mødet (PDF).