Vi holder løbende gå hjem-møder med aktuelle emner og nyheder. Du får her mulighed for at dykke ned i
et specifikt emne på kanten af en arbejdsdag og mødes til faglig dialog med interesserede fra andre
styrelser.

Kommende gå hjem-møder

Der er på nuværende tidspunkt planlagt ét fremtidigt gå-hjem-møde. Hvis du har ønsker til kommende gå-hjem-møder, kan du oprette en sag i Serviceportalen med emnet "ønsker til kommende gå-hjem-møder". 

Onsdag den 15. december kl. 14.00-15.00 - diskepansrapporten.

Statens HR afholdte den 10. november et gå-hjem-møde vedrørende diskrepansrapporten, hvor der desværre var problemer med linket i indkaldelsen, hvilket betød, at det ikke var alle institutioner, som nåede at komme på mødet.

Vi afholder derfor et ekstra møde med samme indhold den 15. december. På mødet vil vi gennemgå indholdet i diskrepansrapporten, eksempler på forskelle og hvordan disse kan afhjælpes.
Mødet henvender sig til HR-medarbejdere samt lokaladministratorer.

Indkaldelsen er sendt til alle driftsansvarlige i Statens HR, og I skal derfor henvende jer til jeres lokale driftsansvarlige for at få videreformidlet indkaldelsen.

Hvordan deltager jeg?

Invitationer til gå-hjem-møderne bliver sendt til jeres driftsansvarlige. Gå hjem-møderne afholdes via Skype og er cirka af en times varighed.

Afholdte gå hjem-møder 

Tirsdag den 27. oktober klokken 14.00-15.00 – fejlhåndteringsmodul.

På dette møde blev der besvaret en række spørgsmål angående fejlhåndteringsmodulet og givet eksempler på fejlkoder, som kan være svære at håndtere.
Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet.

Onsdag den 10. november klokken 14.00-15.00 - diskepansrapporten. 

På mødet blev indholdet i diskrepansrapporten og eksempler på forskelle mellem Statens Lønsystem og Statens HR gennemgået, samt hvordan disse forskelle kan afhjælpes.
Deltagerne havde forinden mulighed for at stille spørgsmål via Serviceportalen, som efterfølgende blev gennemgået på mødet. 

Se præsentation fra mødet.